Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de Schoolwereld

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Uit de Schoolwereld

3 minuten leestijd

Het zal voor ouders van schoolgaande kinderen van belang zijn te weten, welke wijzigingen voorkomen in de herziene leerplichtwet, die 1 Jan. j.l. in werking getreden is.
Allereerst zij er op gewezen, dat de leerplicht met één jaar is verlengd. De herziene wet zegt hieromtrent het volgende:
„De leerverplichting eindigt, zoodra het kind zeven jaren leerling eener lagere school is geweest, en alle klassen doorloopen heeft.” Aan beide eischen moet worden voldaan. Hierop zijn twee uitzonderingen. Eenerzijds eindigt de verplichting nimmer, voordat het kind den dertienjarigen leeftijd bereikt beeft en de klasse, waarin het, toen het dertien jaar werd geplaatst, doorloopen heeft. Anderzijds eindigt de verplichting in ieder geval, indien het kind de klasse heeft doorloopen, waarin het was geplaatst toen het veertien jaar was.
Wat bij de oude wet gold, geldt ook bij de nieuwe, n.l. dat het hoofd der school steeds met de oorzaak van het verzuim moet bekend zijn. Nieuw is de bepaling, dat, in alle geval, de reden van het verzuim binnen 4 dagen aan het hoofd der school moet worden opgegeven. Ik raad allen ouders aan, om alle onaangenaamheden te voorkomen, direct bij eenig verzuim, hiervan schriftelijk kennis te geven. Mondelinge boodschapjes met vriendjes, buurkinderen of broertjes of zusjes gelden niet. Laten de ouders het hoofd der school in dezen het werk vergemakkelijken.
In de bepalingen voor veldarbeid, is een belangrijke wijziging aangebracht. Verlof wegens arbeid bij land- of tuinbouw, kan jaarlijks slechts voor ten hoogste twee weken worden verleend.
Hierbij komt nog de beperking, dat geen verlof wordt gegeven, als het gevraagd wordt voor werkzaamheden in loondienst. Het verlof is dus vrijwel beperkt tot het eigen bedrijf van den aansprakelijken persoon. Ten slotte is de leeftijd, dien de kinderen moeten hebben voor landbouwverlof van tien op elf jaar gebracht. De vergunning voor landbouwverlof moet door den inspecteur worden geweigerd, als de kinderen de laatste zes maanden de school niet geregeld hebben bezocht.
Dat zal voor veel ouders een tegenvaller zijn. Er zijn er geweest, die gezegd hebben: op 31 Deo. 1921 neem ik mijn kind, dat op dien datum niet meer leerplichtig was onder do oude wet, van school af, want anders wordt het op 1 Jan. 1922 weer leerplichtig onder de gewijzigde wet. En ik vond dat seer verstandig, want vader en moeder houden m. i. nog altijd de zeggenschap over het kind, en niet de Staat Dat was in Sparta zoo, is het niet?
En nu de wet bezien uit een oogpunt van bezuiniging! Want wij zullen scholen en lokalen moeten bijbouwen, meubileeren, ouderwijzers aanstellen, wat allemaal enorme kosten medebrengen. Dat de leerplicht gewijzigd werd, best. We zijn met de oude nooit verzoend geweest. Maar of deze wijziging onder ons Christelijk Ministerie tot stand gebracht, zal worden toegejuicht, waag ik thans neg te betwijfelen.

's-Gravend. H. v.d. B.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 januari 1922

De Wekker | 4 Pagina's

Uit de Schoolwereld

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 januari 1922

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken