Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Opmerkingen en gedachten van wijlen Docent F.P.L.C. van Lingen. (16)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Opmerkingen en gedachten van wijlen Docent F.P.L.C. van Lingen. (16)

4 minuten leestijd

Wees niet haastig. — Wees niet haastig in uwe woorden. Menige belofte berouwt, menig hard woord zoude men gaarne weer ongesproken willen maken. Menige mededeeling ware beter verzwegen. Bedenk u eerst wel, want de Heere hoort en gij zult van elk onbedacht woord rekenschap moeten geven. Wees niet snel met uwen mond en uw hart haaste niet een woord voort te brengen voor des Heeren aangezicht; want God is in den hemel en gij zijt op de aarde; daarom laat uwe woorden weinige zijn
(Pred. 5:1). Hebt gij eenen man gezien, die haastig is in zijn woorden, van een zot is meer verwachting dan van hem (Spr. 29:20).
Wees niet haastig tot toornen, want in den toorn wordt menige misstap gedaan, zooals Salomo zegt (Spr. 14:17): „die haastig is tot toorn, zal dwaasheid doen” en (Pred. 7:9): „Zijt niet haastig in uwen geest om te toornen: want de toorn rust in den boezem der dwazen” en Jacobus (1:19): „een iegelijk mensch zij rasch om te hooren, traag om te spreken, traag tot toorn”. Wij moeten uit den weg gaan, plaats maken voor de wrake van Hem, die gezegd heeft: „Ik zal het vergelden”. (Rom. 12:19).
Wees niet haastig, om rijk te worden, want gij zult naar Gods woord (Spr. 28:20) niet onschuldig zijn. Die zich haast naar goed, is een man met een boos oog; maar hij weet niet, dat het gebrek hem overkomen zal”. Het goed der wereld verzadigt niet, maar wekt slechts begeerlijkheden. Er is een betere schat.
Wees niet haastig tot vertwijfelen. Verbergt de Heere voor u Zijn aangezicht, houdt u aan Zijne belofte vast. Hij kent Zijn tijd en verlaat Hij soms voor een tijd. Hij blijft Ontfermer. David waarschuwt met zijn eigen voorbeeld (Ps. 31:23): „Ik zeide wel in mijn haasten: ik ben afgesneden van voor uwe oogen; dan nog hoordet Gij de stem mijner smeekingen, als ik tot U riep”.
Wees niet haastig om te veroordeelen. Zoo licht komt bij teleurstellingen van der menschen zijde, wat de psalmist beleed (Ps. 116:11): „ik zeide in mijn haasten: alle menschen zijn leugenaars, maar ook: Wees niet haastig om al uw vertrouwen te geven en al wat gedoopt of besneden is te beschouwen als bezield met Heiligen Geest. Zoo dacht Paulus niet, die ons waarschuwt (I Tim. 5:22 ) : „leg niemand haastelijk de handen op”. Men komt met niets meer bedrogen uit dan met menschen. God alleen is getrouw. Geef Hem uw hart en het zij u genoeg, dat Hij de Zijnen kent.
Wees niet haastig in het bedillen van Gods daden. Onze zondige natuur wil als Jona zich verheugen in boomen, wielke in éénen nacht opschieten, maar in Gods hof groeien eikeboomen en die groeien langzaam. Jesaja voegde aan zijn belofte van Zions grondsteen toe (28:16): „wie gelooft, die zal niet haasten”. Abraham werd beproefd en tegen hoop op hoop geloofde hij aan de belofte. Een enkele Izak werd hem gegeven. Van diens zonen werd een Ezau afgesneden. Jacob Israël was na zooveel tijd nog alleen en God vervulde op Zijn tijd de belofte van het zaad. Ontelbaar als het zand der zee. Wederom roepen de Geest en de bruid: „Kom Heere Jezus, kom haastig”, en Hij zal komen, maar gij, wordt niet haastelijk bewogen van verstand of verschrikt alsof de dag van Christus aanstaande ware (2 Thess. 2:2 ) . In de volheid der tijden werd het engelengezang gehoord, en wederom in de volheid der tijden zal de Heere zelf met een geroep, met de stem des archangels en met de bazuine Gods nederdalen van den hemel (1 Thess. 4:16) en als die laatste bazuin zal slaan, zullen de dooden onverderfelijk opgewekt worden (2 Kor. 15:52).
Haast U om uws levens wil.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 januari 1931

De Wekker | 6 Pagina's

Opmerkingen en gedachten van wijlen Docent F.P.L.C. van Lingen. (16)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 januari 1931

De Wekker | 6 Pagina's

PDF Bekijken