Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gorinchem

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Gorinchem

3 minuten leestijd

Dinsdag 17 Aug. was 't voor de Chr. Ger. Gem. alhier een ure van dankbare blijdschap. Toen toch werd in den avond van genoemden datum haar eerste Predikant Ds P. de Groot, gekomen van Amersfoort, tot zijn dienstwerk ingeleid door Ds J. A, Riekel van Sliedrecht.
Dit is van den Heere geschied en het is wonderlijk in onze oogen! Immers, 16 Sept, 1924 werd de eerste predikatie geleid door Ds Riekel in de coöperatiezaal te dezer stede, 2 Mei had de Kerkinstitueering plaats, 3 Mei werden de ambten ingesteld en na 4 1/2 jaar vacant te zijn, mocht de jeugdige gemeente haar eigen Herder en Leeraar aanschouwen.
Als tekst koos de bevestiger Jes. 52 : 7.
Thema: De heerlijke taak van den Evangeliedienst. Deze tracht hij: 1. Bereidvaardig te vervullen. 2. Verkondigd een boodschap van rijken inhoud, 3, Is met Goddelijk gezag bekleed. Na deze, met stille aandacht beluisterde predikatie verzocht Ds Riekel nadat hij Ds de Groot had toegesproken de gemeente hem staande toe te zingen Ps. 20 : 1, waarna de zegenbede werd uitgesproken en deze plechtigheid was afgeloopen.
Dinsdag 22 Aug. deed Ds de Groot zijn intrede. Na opening op de gewone wijze bepaalde Zijn Eerw. zijn gehoor bij Psalm 27 ; 4. Deze predik, had als Hoofdgedachte: Davids begeerte om te wonen in het huis des Heeren. Wij bepalen ons: 1. bij de gepastheid; 2. bij de doelstelling (dezer begeerte) ; 3. bij de vernieuwing.
Onder ademlooze stilte werd deze heerlijke prediking door een zeer groote schare beluisterd, en richtte spreker zich in hartelijke woorden tot zijn bevestiger, Ds Riekel als consulent, daarna tot verschillende predik, in den omtrek, inzonderheid tot Ds v. Ree als zijn oud-discipel. Voorts tot de Br. Kerkeraden uit den omtrek, en ten slotte tot den Kerkeraad en gemeente en meelevenden alsmede ook tot de catechiesanten. Daarna werd Ds de Groot toegesproken door Oud. v. d. Meijden, die hem namens Kerkeraad en gemeente een hartelijk welkomstwoord toeriep en liet zingen Ps. 126 : 2.
Verder spraken nog de consulent. Ds Riekel, Ds Meijering namens de Classis, Ds van Ree en ten slotte Ds den Boer. Achtereenvolgens werd nog gezongen Ps 105 : 24 — 147 ; 1 —- 133 : 3 en 119 : 9. Ook merkten we nog onder de aanwezigen. Ds C. Smits van Nieuwpoort en Br. en Zusters uit de gemeente Rotterdam, Noordeloos en Amersfoort, welke Ds de Groot heeft gediend.
Nadat de leeraar allen hartelijk dank had gezegd voor het gesprokene eindigde hij met dankzegging en liet tot slot zingen Ps 66 :10.
Welvoldaan keerden allen huiswaarts. Met dank in 't hart aan Hem, die alleen alle dank, lof en aanbidding toekomt, behoort ook deze plechtige avond weer tot het verleden.
Hartelijk dank aan onzen hooggeachten en geliefden consulent Ds Riekel van Sliedrecht, die op zooveel en velerlei wijze onze gemeente heeft gediend, alsmede de Professoren, Predikanten en Studenten, voorzoover zij onze gem. hebben gediend in den dienst des Woords en der Sacramenten.
Ook namens Kerkeraad en gemeente nog een bizonder woord van hartelijken dank aan de Broeders Ouderlingen, waar zij op uitnoodiging onze gemeente op zoo'n liefdevolle wijze hebben gediend op den Rustdag.
De Heere zegene U allen met Zijne genade.

Voor den Kerkeraad:
P. v. d. Meijden, Scriba.

P.S.
Het adres van Ds P. de Groot is: Molenstraat 34.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 september 1933

De Wekker | 8 Pagina's

Gorinchem

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 september 1933

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken