Bekijk het origineel

Supra en Infra

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Supra en Infra

2 minuten leestijd

De Saambinder, het blad der Gereformeerde Gemeenten, meldde in zijn nummer van 24 Jan., dat Ds Kersten te Krabbendijke een lezing heeft gehouden over de praedestinatie.
Wij ontleenen aan het verslag de volgende passage:
Supra en Infralapsariërs bewegen zich binnen de grenzen der Hervormde Kerk. Zij verschillen in de orde, die in de besluiten Gods gesteld wordt, of n.l. de mensch in de praedestinatie voorkomt, als reeds geschapen en gevallen (infra) of niet (supra). Supralapsarisch waren de Hervormers en ter Synode van Dordrecht Gomarus, Maccovius, Voetius en later Comrie, Brahé, Infra: Wallaeus, Polyander, Bogerman, Brakel. De Supralapsariër legt den nadruk op de souvereiniteit Gods, de Infralapsarier op de verantwoordelijkheid van den mensch. Bij de verkiezing der engelen kan geen sprake zijn van ’t infralapsarisch standpunt. Met aanbidding moge Gods volk in de souvereiniteit Gods zich verheugen, Rom. 11 :36, „Het is door U alleen, om het eeuwig welbehagen”.
Wij hebben ons verbaasd over zooveel, wat hier staat.
Dit is wat al te eenvoudig over zulk een probleem redeneeren. Men moet anderen niet napraten. Het verschil ligt heel wat verder en dieper, dan de orde der besluiten, ook a! schrijft Bavinck c.s. dit in zijn dogmatiek en het raakt hoegenaamd niet het meer of minder opkomen voor de souvereiniteit Gods. Zoowel infra als supra komen op voor deze souvereiniteit.
Maar bovenal wordt hier geheel de Gereformeerde belijdenis miskent, die door en door infra-lapsarisch is, (zie art. 16 Geloofsbelijdenis en art. 7 Dordtsche leerregels Hoofdstuk 1). Men heeft geen recht om het supra-lapsarisme gereformeerd te noemen. Gereformeerd is, wat de Gereformeerde belijdenis, leert niet, wat Gomarus of Kuyper of Ds. Kersten zegt, Op de Synode van Dordrecht heeft men dit Maccovius goed aan het verstand gebracht. Deze zelfde Synode heeft uitgesproken: dat men van het geloof der Gereformeerde Kerken te oordeelen heeft, niet uit private of bijzondere uitspraken van sommige zoo oude als nieuwe leeraren, maar uit de openbare belijdenissen der kerk zelf.
Geen speculaties, maar de Gereformeerde belijdenis moet ons richtsnoer zijn, en de kerk, die dit pad verlaat, zie toe.

A., S.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 februari 1935

De Wekker | 4 Pagina's

Supra en Infra

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 februari 1935

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken