Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Haarlem

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Haarlem

4 minuten leestijd

Haarlem (C), 5 September 1939. Na een rouwtijd van 10 maanden was Dinsdag de dag aangebroken, dat onze beroepen Herder en Leeraar Ds. W. F. Laman, tot zijn Heilig dienstwerk werd ingeleid.
Als bevestiger trad voor ons op Ds. G. Salomons van Amsterdam, (inplaats van onzen consulent, die gemobiliseerd is), die sprak over 1 Cor, 4 : 1, eerste gedeelte: De Dienaars des Woords, uitdeelers der verborgenheden Gods, 1e. de plaats, 2e. de taak, en 3e. het gezag van den Dienaar.
Nadat de bevestiger deze punten zakelijk en op een leerzame wijze had behandeld, welke predikatie door een talrijk gehoor met groote aandacht werd gevolgd, werd overgegaan tot het lezen van het formulier tot bevestiging van Dienaren des Woords, en mochten wij op de gestelde vragen uit den mond van onzen leeraar hooren; „ja ik, van ganscher harte", en werd door de gemeente staande gezongen de bede uit Ps. 20 : 1, waarna de bevestiger nog enkele woorden richtte tot den bevestigde, en zijn gezin, tot den kerkeraad en gemeente, alsook nog een hartelijk woord tot Mevr. Bijleveld en haar gezin, en werd deze samenkomst op de gebruikelijke wijze besloten, waarna wij verblijd huiswaarts keerden, ziende de groote dingen, welke de Heere bij ons heeft gedaan.
Met het zingen van Ps. 123 : 1 werd op Donderdagavond te 8 uur de dienst aangevangen, in welken onze nieuwe Leeraar zijn intrede mocht doen, en wel naar het woord der Schrift van Ezech. 37 :4, 5 en 6, het thema was: „Een hooge opdracht in bange dagen," 1e. volvoerdt in het dal des doods, 2e. door de bediening des Woord, 3e. tot levendmaking van zondaren.
Onzen leeraar begon met te zeggen, dat hij met gemengde gedachten gereed staat om de herdersstaf onder ons op te nemen, eerstens, als hij dacht aan de gemeente, welke hij heeft verlaten en ten andere, als hij bedenkt, op welke plaats hij staat, n.l. waar voorheen onze beminde ds. W. Bijleveld 17 jaren aaneen Gods Woord aan de gemeente mocht brengen, hetwelk hem doet betuigen, dat hij de geringste is onder de dienaren des Heeren. Nadat het drietal punten door Ds. Laman op een duidelijke en ernstige wijze waren verklaard, waarin hij op bijzondere wijze deed uitkomen, dat hij niets anders wenschte te brengen, dan het Evangelie, waarin God op het hoogst wordt verheerlijkt, en de mensch op het diepst wordt vernederd, richtte onze Leeraar zich tot den kerkeraad, wien hi| dank bracht voor het vertrouwen in hem gesteld en voor de liefde, waarmede hij en de zijnen hier zijn ontvangen. Daarna volgde nog een woord tot de afgevaardigden van Middelharnis, afgev. van Haarlem N., tot ds. A. Zwiep, als afgevaardigde der classis Haarlem, ds. A. Dubois, lid der classis Rotterdam, tot den Edelachtbaren Heer Burgemeester, namens het college van Burgem. en Weth., tot den koster en organist, vereenigingen en catechisanten, en dacht Ds. Laman ook nog aan den consulent ds. Henstra, en zijn bevestiger ds. Salomons, die beiden door ambtsbezigheden verhinderd waren hier aanwezig te zijn, en werd ook nog een hartelijk woord gericht tot Mevrouw Bijleveld.
Nadat br. C. Vreugdenhil nog een welkomstwoord had gesproken tot onzen Leeraar en zijn gezin, werd door de gemeente staande gezongen Ps. 134 : 3, vervolgens was het woord aan afgevaardigde v. Middelharnis, die lieten zingen Ps. 20 : 1. Nog werd het woord gevoerd door br. Borst namens Haarlem N., ds. Zwiep, namens de classis, waarna onze leeraar allen nog met een hartelijk woord mocht bedanken, en deze samenkomst door Zijn Eerw. met dankgebed werd besloten.
Na het zingen van Ps. 56 : 5 en het uitspreken van den zegen werd deze bijzondere dienst besloten.
Tevens gevoelen wij ons gedrongen onzen oprechten dank uit te spreken aan onzen consulent ds. D. Henstra, die ons gedurende de vacature met volle toewijding heeft bijgestaan. Verder mogen wij nog onzen dank betuigen voor de hulp en bediening van de Hooggel. Heeren Prof., Predikanten en Studenten, en allerbijzonderst aan die Predikanten en Kerkeraden, die ons in een liefdebeurt hebben gediend, waartoe ook mogen worden gerekend onze Emer. dienaren, ds. G. W. Alberts, ds. G. Molenaar en ds. J. W. Polman.

Namens den Kerkeraad Haarlem-C,
H. de Jong, Scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 september 1939

De Wekker | 4 Pagina's

Haarlem

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 september 1939

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken