Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemeente Middelharnis

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Gemeente Middelharnis

4 minuten leestijd

Middelharnis, Juni 1940.
Dinsdagavond 25 Juni was de Gemeente van Middelharnis in grooten getale samengekomen, om de bevestiging van Ds. H. Visser Mz., gekomen van Bunschoten, bij te wonen.
Voor deze plechtigheid was overgekomen haar geliefde oud-Leeraar Ds. W.F. Laman van Haarlem (C), welke een kernachtige predicatie hield over Openbaringen 1:12b en vers 16a.
Thema van Z.Eerw. was:
,,Ambtsbevestiging ondanks alles".
I. Vanwege den verheerlijkten Christus.
II. Ten nutte van Christus' Bruidgemeente.
III. Waarom Christus Zijn gezanten blijft zenden.
Ieder punt werd in den breede en naar de gelegenheid des tijds, maar ook naar de tijdsomstandigheden uitgewerkt, waarna met een ernstig toepasselijk woord werd besloten.
Daarna las Z.Eerw. het bevestigingsformulier, waarop een plechtig: ,,Ja ik, van ganscher harte" weerklonk.
Hierop werd Ds. Visser nog hartelijk toegesproken door Ds. Laman, waarna Z. Eerw. verzocht hem staande toe te zingen Ps. 20:1, waarna deze dienst met dankzegging en gebed werd beƫindigd.
Donderdagavond 27 Juni d.a.v. was de Gemeente en zeer vele belangstellenden (de kerk was stampvol) saamgekomen om de intrede van Ds. Visser bij te wonen.
Onder het zingen van Ps. 25:2 beklom Z.Eerw. den kansel. Na het votum werd gelezen 2 Cor. 5 van vers 11 tot het einde.
Allereerst deed Z.Eerw. mededeeling, dat zijn bevestiger Ds. Laman en zijn Echtgenoote 's middags plotseling naar Haarlem vertrokken waren, daar des nachts een bomaanval had plaats gehad niet ver van hun woning, maar dat door 's Heeren goedheid hun kinderen waren gespaard gebleven. Z.Eerw. sprak de wensch uit, dat de Heere hem vergezellen mocht op de reis en voor verdere onheilen mocht bewaren.
Als tekstwoord had Z.Eerw. voor deze plechtige ure gekozen: 2 Cor. 5:1 en 20.
Na het voorwoord gaf hij als hoofdgedachte: ,,De verzoening met God".
I. Gegrond in God.
II. Verworven door Christus.
III. Gepredikt door Zijn knechten.
Ieder punt werd in den breede ontwikkeld, waarna met een ernstig woord vooral tot de jeugd der Gemeente werd besloten.
Vervolgens dankt hij zijn bevestiger Ds. Laman voor zijn bereidwilligheid hem alhier te bevestigen en bidt hem 's Heeren zegen toe in zijn ambtelijk werk.
Ds. Groen, consulent, en afgevaardigde van Classis, konden niet aanwezig zijn wegens de Part. Synode. Hij hoopte echter ook in dit ressort tot heil van Gods Kerk te mogen samenwerken.
Catechisanten, koster en organist werden eveneens hartelijk toegesproken. B. en W. waren door ambtsbezigheden verhinderd. De Gem. Secr., de WelEd. Heer Bloot, werd ook toegesproken. Vervolgens de Hoofden der Chr. School te Sommelsdijk en Middelharnis.
Onder ademlooze stilte en ontroering sprak Z.Eerw. ook zijn ouders toe, die nog steeds in het onzekere verkeeren omtrent hun oudsten zoon en zijn broeder.
Ten slotte richtte Z.Eerw. zich tot de Gemeente en allen, die zooveel gedaan hadden om zijn komst alhier, ondanks de droevige omstandigheden, zoo aangenaam mogelijk te maken. Hij sprak de hartewensch uit, dat Gods volk voor hem zou bidden, opdat hij in staat mocht zijn, de schatten van Christus te prediken.
Br. Mans vertolkte de hartelijke blijdschap van Kerkeraad en Gemeente, dat de Heere den weg gebaand had, waardoor Z. Eerw. tot ons mocht overkomen, en bad hem namens Kerkeraad en Gemeente toe, dat hem in zijn ambtelijke bediening alles geschonken mocht worden, wat hij noodig had uit de eeuwige volheid, die voor den armen zondaar in Christus Jezus is. Staande zong de Gemeente op zijn verzoek haar nieuwen Leeraar toe Ps. 90:9.
Ds. Visser eindigde met dankzegging en liet ten slotte zingen: Ps. 72:11.
Onder het verlaten van den kansel viel het orgel in en zong de Gemeente Z. Eerw. toe: Ps. 134:3.
Het waren aangename uren voor onze Gemeente, daar de Heere in Zijn onuitsprekelijke goedheid ons na een vacature van 10 maanden weer een eigen Herder en Leeraar kwam schenken. Stelle Hij hem in ons midden tot een rijken zegen. Zijn Naam tot eer.
Namens den Kerkeraad,
J. Knape Azn., Scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 juli 1940

De Wekker | 4 Pagina's

Gemeente Middelharnis

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 juli 1940

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken