Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Nieuwe Vertaling

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De Nieuwe Vertaling

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Neen, ik ga niet schrijven over de nieuwe vertaling van den Bijbel. Ik acht mij niet bekwaam om over al de taalkundige en critische tekstkwesties te oordeelen, die aan de orde komen bij een nieuwe vertaling.
Ik begin ook niet met U de waarde in het licht te stellen van een zoo duidelijk mogelijke vertaling naar de gedachte van den oorspronkelijken tekst.
En toch wil ik iets schrijven ov.er de nieuwe vertaling.
Ik kreeg toch dezer dagen een paar brieven, die mij na lezing tot de verbazende uitroep brachten: hoe—is—het— mogelijk?!
De eene brief was door een zeer eenvoudige hand geschreven, de andere was getypt, en sprak meer van een betere kennis der Nederlandse taal. Maar waarin deze beide brieven ook van elkaar waren onderscheiden, hierin waren ze het eens, dat de Wekker aan diep en groot verval leed.
Men kan wel zien, waar het heengaat in de Christelijke Gereformeerde Kerken!
Daar staat een tekst in dat blad, die uit de nieuwe vertaling gekozen is en je kan lezen in de Chr. Ger. Pers, dat aan een bruidspaar het wordt overgelaten, of zij bij het uitreiken van een Bijbel op hun huwelijksdag de voorkeur geven aan de bekende statenvertaling, of aan de nieuwe Vertaling.
Weg! Christelijke Gereformeerde Kerken!
Ontzonken aan het beginsel der voortrekkers, die goed en bloed hebben opgeofferd voor de zuiverheid der Waarheid en de handhaving van het beginsel. En natuurlijk moesten wij twee bedankjes noteeren.
Nu eerlijk gezegd spijt het mij om deze bedankjes, maar anders was het toch wel interessant om zulke brieven eens te ontvangen.
Het wijst zoo heen naar een mentaliteit, die sommigen beheerscht, en naar een vast geroeste meening, die koste wat het koste moet gehandhaafd worden. Het droeve van heel zulk een situatie is, dat de idee post vat, alsof deze achtbare critici de getrouwe wachters bij Sions muren zullen zijn.
Het zegt natuurlijk voor de zulken niets, dat niemand minder dan wijlen onze prof. Geels en later onze prof. v. d. Meiden deel hebben uitgemaakt van de Commissie, die vele dagen en maanden om niet te zeggen jaren aan dit hoogst gewichtig en verantwoordelijk werk heeft gearbeid. Prof. Geels en prof. v. d. Meiden behooren immers niet tot de voortrekkers, tot de stoere figuren met een sterke ruggegraat, als onze Wisse en Van Lingen!
Maar hoe heb ik het nu ?
Is het onbekend, dat niemand minder, dan onze zoo hooggeschatte Doc. van Lingen, mijn onvergetelijke Leermeester, de eerste is geweest, die de stoot tot deze nieuwe vertaling heeft gegeven ?
Is het onbekend dat een exegeet van formaat als onze Van Lingen was, meermalen in „De Wekker" en nog veel meer op colleges ons onder de aandacht heeft willen brengen, hoe noodzakelijk het was om eens een duidelijker lezing van den Bijbel te bezitten, dan wij tot hiertoe kenden?
Hebt U de voorrede gelezen van de Nieuwe vertaling „Nieuwe Testament" uitgave 1939? Dan hebt U daarin gelezen, dat reeds in 1911 een Commissie zich had gevormd, die aan het werk is gegaan en die, op de eerste drie Evangeliën na, het Nieuwe Testament gereed had. Deze Commissie bestond uit de Heeren: Dr. A. van Veldhuizen, Dr. F. W. Grosheide, Dr. J. de Zwaan, Dr. J. W. Pont, Dr. C. H. van Rhijn, en Ds. F. P. L. C. van Lingen.
Ter wille van de eer van mijn ontslapen Leermeester, ter wille van de Waarheid, die onze Van Lingen hier heeft gediend, ter wille van den zin van het Woord van God, en ter wille ten slotte van Gods heerlijken Naam moet ik zulke brieven als bovengenoemd zetten onder censuur, al wil ik de schrijvers gaarne de broederband reiken, en vragen met drang om der Waarheid wil: keer terug van zulk een eigenzinnigen godsdienst, die niemand anders, dan U zelven streelt.
Ik zou mij voor Gods Waarheid niet vrij weten, als ik zulk een geschrijf en hier en daar zulk een geest niet onder correctie stelde.

De Hoofdredacteur.

Dit artikel werd u aangeboden door: De Wekker

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 september 1951

De Wekker | 4 Pagina's

De Nieuwe Vertaling

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 september 1951

De Wekker | 4 Pagina's