Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verslag voor de pers van  de  op 19 juni 1957 in Haarlem gehouden van de P.S van het Westen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verslag voor de pers van de op 19 juni 1957 in Haarlem gehouden van de P.S van het Westen

3 minuten leestijd

Opening. De afgevaardigden van de classes zijn wettig aanwezig.
Moderamen: voorzitter Ds. J. P. Geels, scriba Ds. G. Bilkens , assessor Ds. M. W. Nieuwenhuijze, penningmeester ouderl. Floor.
Ingekomen van de G.S. een opgave van benoemingen en genomen besluiten, omdat de acta nog niet zijn verschenen. De aandacht wordt er op gevestigd dat een candidaat voor Kerkbouwaangelegenheden met een secundus moeten worden benoemd.
Benoemd worden resp. de brs. J. van Heest te Amsterdam en J. W. V. d. Linden te Santpoort. De gebruikelijke rapporten worden uitgebracht. Hiervan kan ca. worden vermeld: de uitgaven van de emeriti-kas bedragen per jaar ongeveer ƒ 99.500,—. Het is te betreuren dat nog steeds niet alle kerken de omslag van ƒ 1,65 per lid opbrengen;
deputaten ex art. 49 K.O. zijn aanwezig geweest bij het examen van candidaat F. Bakker en de opneming in het verband onzer kerken van de Gereformeerde Gemeente te Westzaan, beide in de classis Amsterdam. Gesproken wordt over de verhouding van deputaten voor de Landelijke evangelisatie tot het Landelijk verband van evangelisatiecommissies. Namens de P.S. zal hierover aan genoemde deputaten een brief worden gezonden.
Tijdens het bespreken van. de rapporten bleek dat gewenste nadere inlichtingen niet konden worden verkregen, omdat niet van ieder deputaatschap een lid aanwezig was. Daarom werd besloten de deputaten te verzoeken en voor te zorgen, dat op de vergaderingen van de P.S. een der leden aanwezig is. De roepende kerk dient bovendien hierop de aandacht te vestigen.
Benoemingen: deputaat art. 19 K.O. (kas E.B.P.) primus Ds. P. J. de Bruin; secundus Ds. H. W. Eerland; deputaat Evangelieverkondiging onder Israël primus Ds. J. van Dijken; secundi (tevens ter voorziening van een vacature) Ds. A. W. Drechsler en Ds. M. S. Roos; curator Theologische School primus Ds. J. C. Maris; secundus Ds. P. J. de Bruin. Instructie van de classis Amsterdam:
De classis Amsterdam deelt mede dat het besluit van de P.S. van het Westen van 1956, ter principiële aanvaarding van het rapport inzake de predikantstractementen, haar instemming heeft. Voorts adviseert zij de P.S. van het Westen deputaten voor de Kas Onderlinge Bijstand te instrueren tot geleidelijke toepassing van de conclusies van bedoeld rapport, in het bijzonder door er in het komende jaar naar te streven de minimum-tractementen te verhogen met het door de predikanten aan de AOW-premie verschuldigde bedrag. Deze instructie wordt aanvaard.
De P.S. spreekt uit dat voor 1957 het basistractement voor een predikant dient te zijn ƒ 5.000,— benevens ƒ 150,— voor ieder kind beneden 18 jaar. Aanbevolen wordt echter te streven naar een tractement van minstens ƒ 6.000,— met genoemde kindertoeslag. De naam van de kas wordt gewijzigd van „Kas voor hulpbehoevende kerken" in „Kas Onderlinge Bijstand", aangezien hierdoor meer de gezamenlijke verantwoordelijkheidsgedachte tot uiting komt. Het bestaande deputaatschap wordt aangevuld met br. A. L. de Bruyne als lid (secundus br. A. ten Broeke) en br. J. Floor als adviseur.
De commissie die de boeken en bescheiden van de penningmeester heeft gecontroleerd brengt een gunstig rapport uit. Deze functionaris wordt gedechargeerd.
Roepende kerk voor de volgende vergadering Amsterdam-West. Hierna wordt de vergadering gesloten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 juli 1957

De Wekker | 4 Pagina's

Verslag voor de pers van  de  op 19 juni 1957 in Haarlem gehouden van de P.S van het Westen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 juli 1957

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken