Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verslag van de vergadering van de classis Middelburg gehouden op 7 april 1965

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verslag van de vergadering van de classis Middelburg gehouden op 7 april 1965

4 minuten leestijd

Ds. J. Westerink opent de vergadering als praeses van de roepende kerk van Haamstede. In zijn openingswoord maakt ds. Westerink gewag van het historisch moment voor de kerken van onze classis in verband met het einde van het isolement van het eiland Schouwen-Duiveland. Hiermede zijn alle eilanden in onze provincie met het vaste land verbonden. In verband hiermede wijst Z.E. er op dat het noodzakelijk is dat onze kerken zich nu ook bezinnen op onze positie ten opzichte van onze taak in de wereld.
Het moderamen wordt als volgt gekozen: praeses: ds. J. van Dijken; scriba: br. M. Koole, ouderling van Middelburg; assessor: ds. J. Westerink; quaestor: br. M. Kloet, diaken van Goes.
Vervolgens wordt benoemd tot verslaggever van „De Wekker" oud. J.C. van Beveren en in de Commissie Controle Kas en Boeken, de brs. I.J. van Gorsel, oud. en T. Aarnoudse, diaken, beiden van Oud-Vossemeer.
Hierna neemt ds. J. van Dijken de leiding van de vergadering op zich.
De notulen van de vorige classisvergadering worden na een enkele wijziging overeenkomstig vastgesteld. Ds. S. van der Molen wordt als adviserend lid van de classis toegelaten.
Ingekomen stukken: De brief van br. E. A. Slabbekoorn uit Zaamslag wordt behandeld. Betrokkene zal zo spoedig mogelijk antwoord van de classis ontvangen.
De brief van Deputaten voor evangelisatie wordt in de aandacht van alle kerkeraden aanbevolen.
Met betrekking tot het schrijven inzake het verlenen van een extra bijdrage ten behoeve van de strandevangelisatie, wordt besloten de kerkeraden in de classis nog eens met klem schriftelijk te vragen de gewenste bijdrage te doen verlenen. De scriba van de classis zal dit schrijven verzenden.
Vervolgens neemt de classis kennis van de rondzendbrief van Deputaten voor financiële zaken. Ten aanzien van de brief van de kerkeraad van Biezelinge inzake het vormen van een Generale kas speciaal ten behoeve van de kleine gemeenten die de minimum-traktementen niet kunnen uitbetalen wordt het volgende besloten. Het vorenstaande indienen per instructie bij de Part. Synode is niet mogelijk, omdat dit verzoek nog niet door de kerkeraden is behandeld. De kerkeraad van Biezelinge zal nu D.V. de P.S. verzoeken zich te beraden over vorengenoemde zaak en eventuele maatregelen te nemen.
Ds. J. Westerink doet verslag van zijn bespreking met deputaten over de recrutendagen. Eventuele bezwaren zijn besproken. De opkomst naar de recrutendagen wordt steeds minder.
Hierna gaat de classisvergadering in comité voor de behandeling van de instructie van Tholen, waarbij een broeder wordt voorgedragen voor het examen naar artikel 8 D.K.O. Opheffing comité. Medegedeeld wordt dat deze br. is afgewezen.
Naar aanleiding van de instructie van Kerkwerve, waarbij de classis wordt verzocht de mogelijkheden van een Classicaal Kerkblad te onderzoeken, wordt na ampele bespreking een commissie benoemd die de mogelijkheid zal onderzoeken.
Desgevraagd nemen in deze commissie zitting: ds. J. Westerink, te Kerkwerve, oud. J.C. van Beveren, Zierikzee, oud. P.A. de Bruijne, Vlissingen en diaken J. van Liere te Biezelinge.
Als afgevaardigden van de classis naar de vergadering van de Part. Synode van het Zuiden worden afgevaardigd de volgende predikanten: primi: ds. J. van Dijken, Biezelinge; ds. S. van der Molen, em. pred. Middelburg; ds. J. Westerink, Kerkwerve. Secundi: resp. de ouderlingen: J. Slabbekoorn, Biezelinge; W. Meijer, Goes; J. Legemate, Zierikzee. Primi-ouderlingen: J.C. van Beveren, Zierikzee; M. Koole, Middelburg; K. Manni, Haamstede. Secundi-ouderlingen: resp. J. Baaij, Tholen; A.J. Stoffels, Zaamslag; C. Fondse, Kerkwerve.
Als roepende kerk voor de najaarsclassis wordt aangewezen Kerkwerve. De datum voor deze classis is woensdag 6 oktober 1965.
Daar br. M. Kloet binnenkort aftredend is als diaken van Goes, zal D.V. op de volgende classisvergadering een andere quaestor worden benoemd.
Voorts besluit de classis dat de eerstvolgende zendingsdag dit jaar op Schouwen-Duiveland dient te worden gehouden. Als datum voor de zendingsdag wordt vastgelegd: zaterdag 26 juni 1965.
Br. T. Aarnoudse deelt mede, dat de kas en boeken zijn gecontroleerd en in orde bevonden. De quaestor wordt gedechargeerd.
Ds. Westerink zegt de praeses hartelijk dank voor zijn goede leiding.
De praeses laat zingen psalm 84, vers 6, gaat voor in dankgebed en sluit de classisvergadering.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Friday 30 April 1965

De Wekker | 8 Pagina's

Verslag van de vergadering van de classis Middelburg gehouden op 7 april 1965

Bekijk de hele uitgave van Friday 30 April 1965

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken