Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De prediking van Pasen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De prediking van Pasen

6 minuten leestijd

Nog verantwoord?
De prediking van Pasen klinkt weer door de wereld.
De gekruisigde Jezus is opgestaan. Hij leeft!
En Hij leeft niet alleen voor Zichzelf, Hij leeft voor al de Zijnen.
Hij is de eersteling van hen, die ontslapen zijn (1 Kor. 15:20).
Paulus denkt aan hen, die sterven in het geloof in Hem. Hun sterven is geen sterven meer. Hun sterven is als een slapen gaan met Hem. En eenmaal worden ze weer opgewekt, zoals op de paasmorgen Christus uit de dood werd opgewekt.
Christus wordt de eersteling genoemd. Dat betekent, dat Hij het begin is van de opstanding van al de Zijnen. In Christus breekt het nieuwe leven door waaraan eens al de Zijnen deel ontvangen. Ze hebben er zelfs hier al deel aan. Die in Hem gelooft, die heeft het eeuwige leven. De toekomst is al heden.
Dat leven voor de Zijnen vindt zijn grond in de dood van Christus aan het kruis. Daar ging Hij de dood in om voor hen het leven te verwerven.
Er is geen opstanding zonder kruis.
Aan het kruis heeft Christus de zonde voor Zijn volk gedragen. Hun straf heeft Hij op Zich genomen. Hij heeft Zichzelf geofferd voor Zijn volk.
En de opstanding bewijst dat dit offer volkomen is.
Zonde en dood zijn door Christus overwonnen.
En daarom is het paasfeest. Het feest van het leven!
Dat is de blijde boodschap die de wereld mag verkondigd worden.
Maar is die boodschap in onze tijd nog wel verantwoord? Druist ze niet tegen alle werkelijkheid in?
Is ze niet teveel gewaagd?
Ik denk aan die regel uit het lied van Cocky Wiersinga: Vandaag gaan wij de dood begraven. Is dat geen bravoer?
De dood gaat immers door. De mensheid wordt begraven door de dood, in plaats dat wij de dood begraven gaan.
Is Pasen geen illusie, een fictie?
Past de boodschap van paasfeest nog in onze tijd? Hoort ze niet bij een lang vervlogen wereldbeeld?
Velen zeggen, dat paasfeest onzin is. Dood is dood en daarmee uit.
Anderen proberen het evangelie te redden voor vandaag.
Maar het moet anders gelezen, uitgelegd en toegepast worden.
En de een doet het zus en de ander zo.
Het is verbazingwekkend om te lezen hoe de ene moderne theoloog het paasevangelie volkomen anders uitlegt dan de ander. Ze zijn het met elkaar niet eens. Behalve hierin, dat het oude paasevangelie voor vandaag niet deugt.
Is dat waar?
Het is precies andersom.
Want hoe men het ook wendt en keert!
Buiten het evangelie van de Schrift houdt men alleen een dode Jezus over. En een dode Jezus kan geen leven brengen. Dan zijn we nog in onze zonden (1 Kor. 15 :17).
Dan is alle uitzicht weg.

Tóch verantwoord
Indien Christus niet is opgewekt....
Dan is er geen leven, geen hoop, geen toekomst.
Bij alle moderne interpretatie van vandaag komt het hierop neer, dat de mens zichzelf verlossen moet.
Christus wordt model.
Zijn kruis is teken van Zijn liefde. Zo moeten wij de wereld overwinnen met onze liefde.
De opstanding van Christus betekent dat de liefde overwint. Zo zal eenmaal in de wereld de liefde overwinnen.
Maar de mens moet het uiteindelijk allemaal zelf doen.
Geen woord over schuld en vergeving, die we nodig hebben.
Geen woord over zonde en genade.
Geen woord over de noodzakelijkheid van wederomgeboren worden.
De mens doet uiteindelijk alles zelf.
Maar de Schrift laat ons zien, dat er geen overwinning is buiten de levende Christus om.
Er is alleen overwinning mogelijk door Zijn overwinning.
Als de Schrift over overwinning spreekt is dat nooit een overwinning van de mens door eigen kracht.
De mens moet eerst zelf overwonnen worden door de kracht van Christus' Geest.
Men wil de wereld overwinnen. Men spreekt zelfs van de theologie van de revolutie. Men doet het zelfs in Christus' naam.
Maar er is geen overwinning en vernieuwing zonder dat we eerst aan de voet van het kruis iets ervaren hebben van het gericht Gods, dat over Jezus ging. Dan worden we onze schuld bewust, ons gebonden-zijn in de macht van zonde en van dood.
Dan kunnen we het zelf niet meer.
Dan krijgen we de levende Heiland nodig. En de blijde boodschap van paasfeest is, dat Hij er is.
Hij ging de dood in om ons uit het gericht te redden. En Hij is opgestaan om ons aan Zijn leven en overwinning deel te geven.
En dat is de blijde boodschap van het paasfeest.
En daarom is dat evangelie tóch verantwoord. Het is de vaste werkelijkheid die eens de werkelijkheid van vandaag doorbreken zal.
Dat geeft hoop, nieuwe toekomst en een verantwoord uitzicht.

Verantwoord uitzicht
Christus heeft de dood begraven. En daarom mogen wij de dood begraven.
Die in het geloof op Christus ziet mag heenzien over dood en graf.
Die in het geloof op Christus ziet!
Ook Gods kinderen hebben vaak nog zoveel moeite met de dood en met het graf.
En dat is ook geen wonder. Zij zijn enorme machten. En met onze meest moderne middelen zijn ze niet te overwinnen.
Ziende op deze machten voelen we ons klein. Ze kunnen ons naar de keel vliegen. Ons verstand kan er niet door heenzien. We staan voor raadselen en voor duizenden onmogelijkheden.
Maar als we op Christus mogen zien, de levende Heiland, dan wordt alles anders. Dan wordt het onmogelijke mogelijk, zoals op de paasmorgen het onmogelijke mogelijk is geworden.
We mogen met onze schulden, angsten, zorgen gaan tot Hem. Bij Hem is er leven, uitzicht, perspektief.
Petrus zegt, dat hij door de opstanding van Christus is wedergeboren tot een levende hoop.
Hij is er een ander mens van geworden.
Bij de dode Jezus was er voor Hem geen hoop.
Maar de opstanding van Christus heeft alles veranderd. Alles in een nieuw licht gezet. Er is uitzicht, perspektief, toekomst.
Voor hem persoonlijk. Maar ook voor heel de wereld.
Want in de opstanding van Christus breekt de nieuwe wereld door. Het gaat om de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont.
Die gerechtigheid komt.
Maar niet buiten de levende Christus om.
Daarom moet de wereld worden opgeroepen tot geloof en gehoorzaamheid aan Hem.
Moeten wij de wereld niet vernieuwen?
Dat is zelfs onze opdracht. En we moeten beginnen bij ons zelf.
Maar vanuit de levende Heiland en het evangelie van paasfeest. Dat wil zeggen: het volle evangelie, het oude evangelie, het evangelie naar de Schrift.
Dat heeft kracht.
Dan betekent de revolutie het opeisen van de wereld voor de Vorst van het paasfeest.
Ontwaakt, gij die slaapt, en staat op uit de doón. Laat Christus over u lichten. En het Godgeheiligd zaad zal 't gezegend aardrijk erven.
Dat is de eeuwige zin van paasfeest.

Oosterhoff

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 april 1969

De Wekker | 8 Pagina's

De prediking van Pasen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 april 1969

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken