Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Vreugde in God

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Vreugde in God

4 minuten leestijd

Ik hen zeer vrolijk in de HERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan; gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert en als een bruid zich versiert met haar gereedschap. Jesaja 61: 10

In onze tekst antwoordt de gemeente op de blijde boodschap die de Knecht des HEREN haar heeft verkondigd. Juist daartoe was deze immers gezalfd en gezonden, om aan een volk in nood te verkondigen dat de HERE de zijnen niet vergeet. De zachtmoedigen, de gebrokenen van hart, de gevangenen en gebondenen, de treurigen in Sion en de benauwden van geest moeten deze boodschap vernemen: dat er vrijheid is en genezing, troost en sieraad, door God beschikt over zijn volk en door zijn knecht verkondigd aan zijn volk. In plaats van al hun leed en droefheid komt de vreugde olie. Terwijl het gewaad des lofs de benauwden zal geschonken worden. Dat is de boodschap die uit naam van de Here gebracht wordt. En het antwoord van de gemeente vinden we in dit woord: Ik ben zeer vrolijk in de HERE.
Niets meer of minder bedoelt de prediking dan deze vreugde in God. Zij wordt droevig gemist door de mens die zonder God door de wereld gaat en ook door het volk van God in ballingschap. De wereld mist waarachtige vreugde, wat zij ook moge fabriceren. Hartelijke, innerlijke blijdschap kent de mens buiten God niet. Maar ook Gods kind in ballingschap mist deze vreugde en waar de vervreemding van God voortduurt wordt dit gemis zelfs als gemis niet ervaren. Het leeft dan in de sleur van het leven voort. Totdat God in zijn genade het gemis tot gemis maakt. Dan komt er plaats voor de blijde boodschap, Dan is er een oor dat luistert naar de prediking der vreugde. En deze vindt haar voltooiing in het antwoord der gemeente: Ik ben zeer vrolijk in de HERE. Het gewaad des lofs vertoont zijn pracht en luister in deze heerlijke belijdenis.
Deze vreugde is maar niet een vreugde om God. Om wat God aan ons gegeven heeft. Om wat Hij gewerkt heeft. Om de rijkdom van zijn beloften en om de vervulling daarvan. Neen, de vreugde waarvan de gemeente zingt is een vreugde in God zelf. De HERE is zelf de bron van Vreugd. De God van het verbond, die, zijn Werk uit vrije genade volvoert. Hij is de oorzaak van deze blijdschap. Daarom kan men ook gesproken vinden over een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Onuitsprekelijk, omdat het wezen van deze blijdschap in woorden niet is uit te drukken. Heerlijk, omdat er iets in schuilt van de glans der eeuwige vreugde. Een vreugde in God. In mijn God, zoals er staat. Mijn God ... dat is de God der blijdschap mijner verheuging.
Men kan deze vreugde noemen de toegepaste zaligheid.
Het kleed des heils is door Christus geweven. Hij heeft de gevangenis gevangen genomen. Hij heeft de banden van de zonde verbroken en de wraak van God moeten dragen. Hij is voor de treurenden Sions een treurende, voor de gevangenen een gevangene, voor de gebondenen een gebondene geworden. Zó verwierf Hij het heil. Daarom heeft Christus van dit woord ook gezegd in de synagoge; Heden is het in uw oren vervuld. Hij is de verwerver én de verkondiger van het heil. En in de prediking wordt het kleed des heils de gemeente aangedaan. Zó wordt het heil toegepast. En zo komt het tot de vreugde. Zó wordt de mantel der gerechtigheid omgedaan. Hij doet dat — Hij die het heil verwierf, en die gerechtigheid en lof doet uitspruiten voor al de volken.
Daarom is vreugde in God altijd vreugde over het heil des HEREN, over de Heiland des HEREN, dat is over Jezus Christus. Omdat zijn gewaad Hem werd uitgetrokken, daarom is er een kleed dat de schande onzer naaktheid voor God kan bedekken, een mantel der gerechtigheid, die al onze ongerechtigheden voor Gods oog wegneemt, en ons zo blijdschap schenkt.
Wie daarom ooit vreugde zou zoeken buiten Christus en zijn werk om, zal haar nimmer vinden. Hij alleen geeft een gewaad des lofs voor een benauwde geest. En Hij doet dat ook heden door het brengen van de blijde boodschap. Zo bekleedt Hij de zijnen met de klederen des heils. Zo past Hij het heil toe.
En dan is het kleed een bruiloftskleed. Het tooit bruiloftskinderen die hun eigen feest tegemoet reizen. En die dat doen terwijl zij als priesters voor de HERE leven. De ware vreugde in God draagt de belofte in zich van de bruiloft des Lams. Zij wekt verwachting van eeuwige blijdschap.

W. v. 't S.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 september 1970

De Wekker | 8 Pagina's

Vreugde in God

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 september 1970

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken