Bekijk het origineel

Fusie landelijke besturenorganisaties Prot. Chr. Onderwijs

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Fusie landelijke besturenorganisaties Prot. Chr. Onderwijs

2 minuten leestijd

Op 1 juli 1976 is een nieuwe mijlpaal bereikt in het reorganisatieproces van de landelijke besturenorganisaties op het terrein van het protestants christelijk onderwijs.
Op deze datum is een nieuwe „Vereniging Besturenraad Protestants-Christelijk Onderwijs" gaan functioneren.
Deze vereniging is opgericht door de gezamenlijke landelijke prot. chr. besturen die tezamen met de Stichting Besturenraad bonden die tezamen met de Stichting Besturenraad P.C.O. per 1 juli alle activiteiten aan deze vereniging hebben overgedragen. Hoewel reeds in 1970 door de landelijke besturenorganisaties een federatief samenwerkingsverband werd gevormd, „Stichting Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs" genaamd, is er nu van een volledige fusie sprake.
Na de overdracht aan de nieuwe Vereniging Besturenraad P.C.O. worden de afzonderlijke besturenbonden tezamen met het overkoepelend orgaan, de Stichting Besturenraad, opgeheven.
De prot. chr. scholen kunnen dan ook vanaf 1 juli rechtstreeks als lid bij de Vereniging Besturenraad P.C.O. aangesloten zijn.
Gedurende het eerstvolgende halfjaar moet via verkiezingen door de ledenschoolbesturen de bestuursstructuur van de vereniging opgebouwd worden. De vereniging kent een rechtstreeks door de leden gekozen ledenraad (120 personen), een door deze ledenraad gekozen bestuur (15 personen) en voor elk van de volgende onderwijscategorieën: kleuter- en lager onderwijs; buitengewoon onderwijs; algemeen voortgezet onderwijs; lager en middelbaar beroepsonderwijs en hoger beroepsonderwijs, een afdelingsraad van ± 10 personen. Het centrale bureau van de Stichting Besturenraad is ook door de nieuwe Vereniging Besturenraad P.C.O. overgenomen. Verwacht mag worden dat door een samengaan in de Vereniging Besturenraad P.C.O. de belangen van de aangesloten scholen collectief beter kunnen worden behartigd, dan tot dusver afzonderlijk door de verschillende besturenorganisaties is gedaan. De nu bereikte organisatiestructuur biedt in elk geval betere mogelijkheden voor een doelmatige en effectieve belangenbehartiging van de schoolbesturen binnen het protestants- christelijk onderwijs.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 juli 1976

De Wekker | 8 Pagina's

Fusie landelijke besturenorganisaties Prot. Chr. Onderwijs

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 juli 1976

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken