Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kort verslag vergadering Particuliere Synode van het Oosten dd. 16-5-1979 te Utrecht-Centrum

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kort verslag vergadering Particuliere Synode van het Oosten dd. 16-5-1979 te Utrecht-Centrum

4 minuten leestijd

Namens de roepende kerk van Utrecht-C opent ds. H. van Mulligen de Synode; hij laat zingen Psalm 108:1, leest voor Lukas 9:57-62 en gaat voor in gebed.
In zijn openingswoord zegt hij blij te zijn de mannenbroeders in een goede, P.S.-waardige omgeving te kunnen ontvangen. Men heeft het tot stand komen van dit keurige nieuwe gebouw gezien als een wonder van de Heere God.
Er zijn in de afgelopen periode binnen de P.S. weer meerdere mutaties geweest. Ook de dood heeft gesproken. Maar wij mogen er nog zijn en werken; wij kùnnen nú nog bezig zijn, mórgen misschien niet meer. Voor de Zoon des mensen was geen plaats. Allen, die Hem volgen en toebehoren, zullen delen in wat Hij van Zichzelf moest zeggen: geen plaats. Dat wij nog openlijk en in vrijheid mogen vergaderen, is alleen Gods genade. Ga zó onder dit wonder van God aan het werk, aldus ds. v. Mulligen.

Bij het onderzoek van de lastbrieven blijkt die van de Classis Amersfoort voor de tweede achtereenvolgende maal niet aanwezig te zijn. Desondanks verklaren de afgevaardigden van de beide andere Classes geen bezwaar te hebben tegen de aanwezigheid van de afgevaardigden van Amersfoort, wier namen wel aan de roepende kerk waren doorgegeven. De wettigheid van de vergadering wordt vastgesteld.

In het moderamen worden gekozen: ds. J.H. Velema als praeses, ds. J. Jonkman als scriba en ds. G. Blom als assessor.
Nadat het moderamen heeft plaatsgenomen, dankt de praeses voor het vertrouwen van de vergadering. Het is nu reeds de 10e maal, dat ds. Velema de vergadering van de P.S. van het Oosten mag leiden. De kerkeraad van Utrecht-C ontvangt de dank voor de voorbereiding en ds. van Mulligen voor de opening van de vergadering. Laatstgenoemde wordt tevens benoemd als adviseur van de vergadering.
Na enkele toevoegingen wordt de agenda vastgesteld, met de aantekening, dat de presentatie van een broeder om onderzocht te worden naar art. 8 K.O., per instructie van de Classis Utrecht ter tafel had behoren te zijn. De zaak zal nu wel als zodanig behandeld worden.
Tot quaestor wordt opnieuw benoemd br. M. Hartog, tot leden van de controle-commissie de brs. Lokhorst en Scholten, en tot verslaggever voor de kerkelijke bladen ds. D.J. van Vuuren. De Acta van de P.S. 1978 worden vastgesteld.

Nadat de vergadering zich in comité heeft beraden over het verzoek van de Classis Utrecht om br. K. Groeneveld te mogen examineren volgens art. 8 K.O. en de bijgevoegde rapporten, deelt de praeses mede, dat door de P.S. een onderzoek zal worden ingesteld, zoals genoemd in art. 8, sub 3, e. Aan br. Groeneveld wordt opgedragen, direct na de middagpauze een preekvoorstel te houden n.a.v. Johannes 16:14.
De P.S. verklaart zich accoord met de overgang van de kerk te Doornspijk van de classis Apeldoorn naar de classis Zwolle, m.i.v. 1 januari 1980.
Een instructie van de classis Apeldoorn inzake een toevoeging aan art. 84 K.O. zal worden doorgezonden naar de Generale Synode. Deze toevoeging luidt als volgt: „Een plaatselijke kerk kan in en buiten rechte vertegenwoordigd worden door twee of meer leden van de kerkeraad dan wel door twee of meer andere personen, die daartoe door de volledige kerkeraad zijn gemachtigd". Een 10-tal deputatenrapporten wordt vervolgens aan de orde gesteld. Sommige vragen worden gesteld, waarvan de meeste door aanwezige deputaten worden beantwoord. De zinsnede in één van de rapporten: „het runnen van het kerkelijke leven" acht de vergadering geen kerkelijke uitdrukkingswijze.
De meeste bespreking ontvangen de rapporten van het Curatorium en van Evangelisatie-deputaten; enkele vragen en opmerkingen worden door de P.S. aan haar deputaten meegegeven ter bespreking in het desbetreffende Deputaatschap.
Nadat de contrôle-commissie verslag heeft uitgebracht wordt de quaestor onder dankzegging décharge verleend.

Na het nuttigen van het door het kostersechtpaar voortreffelijk verzorgde middagmaal ontvangt br. Groeneveld gelegenheid zijn preekvoorstel te houden. Vervolgens vindt o.l.v. de praeses een onderzoek plaats volgens art. 8, sub 3, e. Nadat de vergadering weer in comité geweest is, kan de voorzitter aan br. Groeneveld mededelen, dat de P.S. aan de classis Utrecht toestemming verleent tot het afnemen van het praeparatoir examen, na de nodige voorbereiding.

Als roepende kerk voor de P.S. van 1980 wordt Bunschoten aangewezen. Rekening houdende met het verzoek van de roepende kerk van Amersfoort voor de Generale Synode 1980 om een vroegtijdige toezending van de stukken, wordt als vergaderdatum vastgesteld D.V. woensdag 16 april 1980.
Nadat de praeses nog heeft gelezen Openbaring 3:7-13, en is voorgegaan in dank- en smeekgebed, sluit hij de vergadering.

D.J.v.V.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 juni 1979

De Wekker | 8 Pagina's

Kort verslag vergadering Particuliere Synode van het Oosten dd. 16-5-1979 te Utrecht-Centrum

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 juni 1979

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken