Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

„Bij brood en beker

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

„Bij brood en beker", een opmerkelijke uitgave

7 minuten leestijd

Vrijdag 25 april 1980, 's-middags 3 uur. Op weg naar Goudriaan, een klein dorp dicht bij Schoonhoven. De tocht is ondernomen op uitnodiging van uitgeverij De Groot in Goudriaan. Om ca. 3.30 uur zal daar een persconferentie beginnen in verband met de aanbieding van het eerste exemplaar van het boek „bij brood en beker", aangekondigd als een unieke uitgave over het heilig avondmaal. Wie het rustieke dorp binnenrijdt heeft enige moeite om aan de Zuidzijde, een weg langs het water met veel krommingen, de uiterst modern geoutilleerde drukkerij De Groot te vinden. Eenmaal binnen komt men onder de indruk van de moderne technieken waarvan men zich daar bedient bij de vervaardiging van boeken, waaronder ook veel her uitgaven van oude godsdienstige geschriften.
Dat ook de Wekker een uitnodiging voor deze persconferentie ontving laat zich na een monstering van het reeds aanwezige gezelschap niet moeilijk meer raden. En bij het doornemen van het officieel nog aan te bieden boek wordt dat nog duidelijker. Onder de aanwezigen zijn de hoogleraren prof. dr. W. van 't Spijker, prof. dr. J. van Genderen en de Kampense pastor dr. T. Brienen. Samen met prof. dr. J.P. Versteeg, die afwezig is, hebben zij een belangrijke bijdrage geleverd aan een boek dat als ondertitel voert „leer en gebruik van het heilig avondmaal in het Nieuwe Testament en in de geschiedenis van de westerse kerk". Toch gaat het hier niet om een christelijk gereformeerde aangelegenheid. In de ontvangstruimte ontmoeten we ook drs. Exalto, dr. W. Balke en drs. A.G. Knevel en ook hun namen, samen met die van prof. dr. C. Graafland, komen voor in de lijst van medewerkenden.
Na een korte uiteenzetting over het waarom van deze uitgave overhandigt de uitgever, de heer F.W. de Groot, het eerste exemplaar aan prof. dr. Van 't Spijker, voorzitter van de commissie van redactie. De redactie-secretaris, de heer L. van Driel, geeft daarop wat technische bijzonderheden over de totstandkoming van het boek. Daarna volgt de verantwoording door prof. dr. Van 't Spijker.
De uitgever krijgt waardering te horen voor de wijze waarop aan de totstandkoming is meegewerkt en het personeel voor het geduld waarmee de manuscripten werden ingewacht en verwerkt. Achter alles was de overtuiging voelbaar dat men met een goede zaak bezig was.
Wat heeft medewerkenden en uitgever voor ogen gestaan bij het maken van dit boek? Kort aangeduid: de gemeente van Christus in onze tijd een beter zicht verschaffen op de betekenis van het Heilig Avondmaal. Proberen dit sacrament in het leven van de kerk die plaats te geven die het toekomt. Een beter verstaan van de leer rond het Heilig Avondmaal kan onder Gods zegen een diepere beleving van de viering er van tot gevolg hebben. Daaraan is bij de samenstelling van dit boek gedacht. Daartoe viel het in drie delen uiteen, een exegetisch, een historisch en een practisch gedeelte. Het historisch gedeelte kreeg een zwaar accent. Er is ook ontzaglijk veel informatief materiaal beschikbaar over de manier waarop in de kerk van alle tijden over dit onderwerp is gestreden en geschreven. Maar ook in vroeger tijden zijn er gelukkig momenten geweest waarop men strijdvragen en formules liet rusten om gezamenlijk door een godvruchtige viering van het avondmaal weer het juiste zicht op Christus en Zijn gemeente te verkrijgen. In de hoop dat mede door de lezing van dit boek het geheim van het Heilig Avondmaal in de gemeente van Christus sterker zal worden beleefd, wordt het aan de boekhandel gepresenteerd.
Prof. Van 't Spijker sluit zijn verantwoording af met de opmerking dat het zijns inziens niet te hoog gegrepen is wanneer bij deze presentatie binnen de kring van medewerkenden uit de gereformeerde gezindte wordt gepleit voor de ene avondmaalstafel. De eenheid in grondovertuiging en gevoelen die bij de samenwerking aan de dag trad pleit daar alleszins voor.
Van de gelegenheid tot vragen wordt ruim gebruik gemaakt. De vraag voor wie dit boek geschreven is krijgt als antwoord dat een poging is gedaan een boek samen te stellen in een voor elke belangstellende leek (als aanduiding ter onderscheiding van theologen) toegankelijke stijl. Daarin lijkt men alleszins geslaagd te zijn. Wie met vragen leeft rond avondmaalswijding en avondmaalsautomatisme zal zich in dit boek zeker herkennen en er door geholpen kunnen worden.
Gepoogd is vanuit het hart van de zaak te spreken, aldus één van de medewerkenden.
Het boek is voortreffelijk uitgevoerd. Het vignet op de omslag (blauwe druiven en gele korenaren) van Gerrit Neven is een fijnzinnige vondst.
Op indeling en inhoud van het boek zullen anderen in deze kolommen binnenkort nader ingaan. Dat betekent niet dat men tot zo lang met de koop van deze uitzonderlijk mooie uitgave zou moeten wachten. Ambtsdragers, die in de zorg voor de gemeente ook met vragen rond de avondmaalspraktijk te maken krijgen, zullen zich met dit boek onder Gods zegen beter toegerust voelen.
Tot 30 juni 1980 kost het (maar) ƒ 69,50, daarna ƒ 75,—.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 mei 1980

De Wekker | 8 Pagina's

„Bij brood en beker

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 mei 1980

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken