Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Verenigingskerk (2)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De Verenigingskerk (2)

8 minuten leestijd

Vorige keer werd de lens gericht op de Verenigingskerk de secte van de Koreaanse heer Moon, die in Nederland een hoofdkwartier heeft in Bergen (N.-H.). Deze keer willen we de „Goddelijke beginselen" van deze secte nader bekijken. De lezer krijgt dan een indruk van hetgeen deze groep beweert.

Moeilijk
Direct begin ik met te zeggen dat het moeilijk is om de vreemde leer van deze nog vreemdere heer op een enigszins bevredigende manier uiteen te zetten.
Een en ander maakt nogal een verwarde indruk, is niet duidelijk, verwoord in begrippen die de onze niet zijn en daardoor gemakkelijk misverstand wekkend.
Nu behoef ik me daar niet voor te schamen, want in de brochure „De goddelijke beginselen" (Beknopte lezing 1) staat aan het slot op pag. 36: „Als de volledige inhoud van de Goddelijke Beginselen in lezingen weergegeven zou worden zou dit ongeveer een week in beslag nemen. Het is daarom buitengewoon moeilijk deze diepgaande en gevarieerde leerstof beknopt weer te geven in een twee uur durende lezing". De lezer houde me dus voor verontschuldigd wanneer ik maar een enkele, hopelijk centrale greep doe.

Zonde
Allereerst interesseert ons wat deze sekte onder zonde verstaat. Dat luistert altijd nauw. Immers zonde en genade zijn centrale begrippen in het Evangelie. Als het op het punt van de zonde niet goed gaat is het tien tegen een in de genade ook mis.
Het is reeds een vreemde zin wanneer we in het begin van genoemde brochure lezen: „De mens verloor door de zonde zijn oorspronkelijke waarde, werd als vuilnis en schiep de hel als zijn vuilnisvat". De mens zelf de schepper van de hel? Maar veel vreemder wordt het wanneer de zondeval wordt beschreven. De bomen in het paradijs symboliseren de eerste mensen. De boom des levens is het symbool van Adam en de boom der kennis van goed en kwaad is het symbool van Eva. „Het feit dat Eva van de boom der kennis van goed en kwaad at betekent dat zij een ongeoorloofde liefdesrelatie met satan had!"
​„De oorsprong van de zonde van de mens is dus niet, dat de eerste menselijke voorouders een letterlijke vrucht aten, maar dat zij een ongeoorloofde liefdesrelatie hadden. Dit bracht een gevallen bloedlijn tot stand waardoor de oorspronkelijke zonde (erfzonde) van generatie op generatie werd doorgegeven".
Adam en Eva hadden geslachtsverkeer zonder dat ze getrouwd waren. Dat is de erfzonde. De aartsengel Lucifer had geslachtsgemeenschap met Eva. Dat was de zondeval. Lucifer werd daardoor de duivel.
De zonde wordt op deze wijze wel heel duidelijk in de sexualiteit gezocht. Zonde is niet - wat de Bijbel telkens weer zegt - ongehoorzaamheid jegens God en overtreding van Zijn gebod.

De derde Adam
Deze sekte spreekt over de derde Adam. De eerste Adam is ons aller vader: de tweede Adam is Jezus en de derde Adam is Moon.
Hoe komt men tot deze leerstelling?
Wel: God is niet bereid Zijn schepping zomaar aan Satan over te laten, die overigens grote invloed heeft gekregen. Kaïn is de zoon van Satan en Eva. Abel is de zoon van Adam en Eva. Via de Kaïntak regeert Satan. Een permanente strijd ontbrandt tussen Satan en zijn Kaïngroep en God met Abel anderzijds. Maar God wil Zijn plan realiseren. Daartoe moet een zondenvrije mens gecrëerd worden die de draad weer oppakt waar het in het Paradijs was misgegaan. Dit gebeurt door het zenden van een Verlosser, een Messias. Maar als de Messias faalt in het vervullen van de herstelvoorwaarden, dan zendt God een nieuwe Messias. Velen faalden om God te gehoorzamen. God zond Boeddha en Confucius om de Aziatische wereld voor te bereiden en Socrates voor de Hellenistische. Alles zou moeten culmineren in de komst van Jezus. Hij zou de gehele mensheid met God moeten verenigen. Maar ook Jezus faalde, want hij stierf aan het kruis. Daardoor kon hij de mensheid maar gedeeltelijk verlossen. Dat was de schuld van Johannes de Doper, die het volk had moeten voorbereiden op de komst van de Messias, maar hij zaaide tweedracht en ongeloof. Toen hij zag dat zijn missie mislukt was koos hij de enige mogelijke weg voor hem: het kruis. Dat betekende het falen van zijn opdracht. Dat gebeurde ook in een ander opzicht: Hij is nooit getrouwd. Daarmee blokkeerde hij de weg naar een perfecte familie. De eerste Adam faalde, de tweede ook. En nu is Moon de derde Adam. Hij zal afmaken wat Jezus liet liggen. Het leek me goed om deze gedachtengang even te releveren. Misschien zijn er lezers die zeggen: jammer van het drukwerk, dat hieraan besteed wordt. Feit is dat u en uw kinderen met deze leerstellingen kunnen worden geconfronteerd. Het is goed dat u er iets van afweet en niet alleen zegt: het is niet goed; ik moet er niets van hebben. U moet ook weten waarom iets niet goed is en wat u verwerpt en waarom u er niets van moet hebben.
Het kan voor ieder, die iets van de Schrift afweet duidelijk zijn hoe op deze wijze de Schrift verdraaid wordt.
Een falende Jezus?
Hij, die uitriep: Het is volbracht en die daarom opgewekt en ten hemel opgenomen werd!

Getallen
Het is begrijpelijk als Moon zichzelf de derde Adam noemt dat met hem de toekomst begonnen is. De wederkomst van Jezus, zoals de Bijbel die aankondigt, is niet te verwachten. Moon is „de heer van de wederkomst". Hij zal regeren met goddelijke waarheid en zijn koninkrijk zal altijd duren. Zo komt er „één universele wereld van broederschap".
Zover is het nu nog niet, want er moet eerst een derde wereldoorlog komen. Het getal drie is voor Moon een magisch getal. Trouwens hij werkt veel met getallen-symboliek.
Van Adam tot Abraham 2000 jaar; van Abraham tot Jezus 2000 jaar; van Jezus tot Moon 2000 jaar.
Tussen Abraham en Mozes 400 jaar; tussen Jezus en Augustinus 400 jaar. Maleachi bereidde het Joodse volk 400 jaar tevoren op de komst van Jezus voor. Luther bereidde de christelijke wereld 400 jaar geleden voor op de komende Verlosser, de Heer van de tweede wederkomst. Luther trad op in 1517 en omstreeks 400 jaar later in 1920 werd Moon geboren!
Nu het getal drie: Gods Koninkrijk is drie maal voorbereid: door Adam, Jezus en Moon. Maar die derde keer gaat het via een volledige vernietiging van de oude wereld. De drie grote wereldoorlogen zijn onvermijdelijk. Opdat de mensen op aarde de drie grote verzoekingen van Jezus door Satan te boven komen.
De aanhangers van Moon verwachten de ondergang van de oude wereld ongeveer in het begin van de tachtiger jaren. De zondige mensheid - die niet in Moon gelooft - zal vernietigd worden, maar de aanhangers van Moon zullen zich verlustigen kunnen in die vernietiging en in eigen behoud!

Sekte
Hoewel men zichzelf kerk noemt hebben we hier duidelijk te maken met een sekte. In het blad „Doorbraak" lezen we: „Een godsdienst is een sekte die succesvol is. Elke sekte zal steeds meer een gevestigde kerk worden naarmate dat zij slaagt."
Het Christendom is geboren uit verschillende sekten, schrijft men. In het geheel van de kerk van Moon vindt men een ware aanhang aan Christus en de essentiële Christelijke leer. (Doorbraak, Maart 1980, pag. 23)
Welk een hoge pretentie! Dat is nu typisch sektarisch. Deze Moon-sekte vertoont duidelijk de trekken die alle sekten gemeen hebben, waarin ze ook mogen verschillen.
Ook deze sekte is gegroepeerd rondom een bepaald persoon, die een goddelijke autoriteit heeft en hoog vereerd wordt.
De persoonlijke ervaring en openbaring aan Moon gegeven geven de doorslag. Subjectivisme ten top! En de Schrift wordt aangepast in de verklaring aan die gekregen openbaring. Rekende men helemaal met de Schrift af, dan was het veel gemakkelijker. Neiging tot absoluutheid ook hier. Men vindt zichzelf de ware gemeente en men wil de toekomst hier verwerkelijken. De heilstaat is hier en is spoedig te beleven voor allen die Moon in waarheid volgen. Moon heeft het gezegd en hij kan het nauwkeurig voorspellen.
De lezer zal parallellen met de Jehova-getuigen ontdekken.
Het is kenmerkend voor de tijd waarin wij leven dat dergelijke figuren opstaan en aanhang vinden en pretenderen: Ik ben de Messias, de Christus.
Een teken des tijds.
Zij zullen velen verleiden - heeft Christus Zelf gezegd.
Daarom is het goed om te weten wat er aan de orde is en hoe concreet de verleiding via dergelijke valse profeten tot ons komt.
En wat is het nodig om de Bijbel te kennen en in het licht van de Bijbel de geesten te onderscheiden.
Wat is het ook belangrijk dat we de grote lijnen van de goddelijke openbaring kennen en duidelijk aanvoelen: de voorstelling van Moon is een verdraaiing en verwringing van de feiten zoals de Bijbel die meedeelt.
Men heeft de klok van de Bijbel horen luiden, maar men weet niet waar de klepel van de openbaring hangt.
Laten we waken en bidden opdat noch wij noch onze kinderen in deze verzoeking vallen en verleid, afgetrokken worden van het fundament van Gods Woord.

J.H.V.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 juni 1980

De Wekker | 8 Pagina's

De Verenigingskerk (2)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 juni 1980

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken