Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kort verslag van de vergadering van de classis „Utrecht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kort verslag van de vergadering van de classis „Utrecht" der Chr. Geref. Kerken, gehouden op 26 maart '81 te Utrecht-C

4 minuten leestijd

Namens de roepende kerk Hilversum-O. opent ds. A. Hilbers de vergadering. Hij laat zingen Ps. 103: 1 en 2, opent het evangelie bij Joh. 5: 37-49 en vraagt Gods zegen over ons werk.
Bij de verwelkoming worden met name genoemd de nieuwe predikant van Eindhoven, de brs. uit Antwerpen en de vertegenwoordiging van de Ned. Geref. Kerk te Eindhoven. Alle kerken zijn wettig vertegenwoordigd. Na deze constatering neemt het moderamen plaats: praeses drs. J.W. Maris, assessor I ds. H. van Mulligen, assessor II ds. H.D. Rietveld, scriba ds. P.J. van Dam.
Volgens besluit van de vorige vergadering wordt een gesprek gevoerd n.a.v. een bijbelgedeelte, i.c. Luk. 24: 1335, ingeleid door br. A. van Rossem uit Ameide. Hierna vindt de vaststelling van de agenda plaats, alsmede de aanwijzing van een verslaggever (ds. J. Vogel), een stemcommissie en een kascontrole-commissie.
Ds. P. Beekhuis, die op 24 maart afscheid heeft genomen van Noordeloos i.v.m. zijn vertrek naar Rotterdam-Kralingen komt een moment ter vergadering om afscheid te nemen van de classis, waarin hij sinds zijn peremptoir examen ruim 12 jaar een plaats heeft ingenomen. Hij bedankt en wordt bedankt. De zegenwens van de classis is ook overgebracht in de afscheidsdienst.
Notulen van de vergadering van 23 okt. '80 worden vastgesteld, voor zover nodig in comité.

Ingekomen stukken:
1. Een schrijven van de kerkeraad van 's-Hertogenbosch betreffende het doorgeven van gegevens van militairen t.b.v. contact-ouderlingen voor militairen in de garnizoenskerken wordt doorgezonden naar deputaten voor de geestel. verzorging van militairen, opdat aan deze zaak in breder verband aandacht geschonken kan worden.
2. Schrijven dep. fin. zaken inz. de predikantstraktementen, v.k.a.
3. Besluitenboekje GS '80 v.k.a.
4. Schrijven deputaten ADMA betreffende plaats en taak van de kerken in onze samenleving na het besluit van de GS om de samenwerking met de GSA te verbreken. Op classicaal niveau heeft dit geen consequenties. Er is geen classicale participatie in provinciale of regionale stichtingen op dit terrein. Lokale participatie moet ter plaatse beoordeeld worden. De GS heeft zich alleen uitgesproken over de landelijke samenwerking met een zeer bepaalde stichting. V.k.a.
5. Overzicht van het kerkelijk bureau betreffende de afdracht van de minimum-bijdragen aan de diverse kerkelijke kassen. Opnieuw blijkt dat bezwaren tegen bepaalde arbeid resulteert in een inhouding van de bijdrage aan het betreffende deputaatschap. Opnieuw wordt ook duidelijk gesteld dat het zó in de kerk niet mag toegaan, dit is geen goede kerkelijke wijze van omgaan met elkaar.
Verslagen:
a. Kerkvisitaties te Driebergen, 's Hertogenbosch en Woerden.
b. Classis-contracta i.v.m. het beroep dat Hilversum-O. heeft uitgebracht op ds. M. Rebel als missionair-predikant; idem i.v.m. het vertrek van ds. P. Beekhuis.
c. Kascontrole-commissie heeft de boeken in orde bevonden. Quaestor br. C. Ippel en commissie ontvangen decharge.
d. De commissie voor de studiebegeleiding van br. K. Groeneveld te Antwerpen maakt de classis erop attent dat nog niet is voldaan aan het bepaalde onder art. 8 KO sub 3g: „De classis zal hem in haar ressort gemeenten aanwijzen om onder toezicht van de predikant van de gemeente een preekvoorstel te houden, telkens over een andere tekst. Deze kerkeraden rapporteren hierover aan de classis. Na gunstige beoordeling kan de classis tot examinatie besluiten." Met het oog hierop wordt bepaald dat br. Groeneveld vóór de volgende voorjaarsclassis een preekvoorstel zal houden in Eindhoven, 's Hertogenbosch, Hilversum-O, Leerdam, Utrecht-C. en Zeist.
Bovendien wordt aan de predikanten gevraagd preekverzoeken van Antwerpen zoveel mogelijk te honoreren, opdat de studie van br. Groeneveld een goede voortgang kan hebben.
Afvaardiging naar de PS VAN HET OOSTEN op 13 mei '81 : de predikanten G. Blom, A. Hilbers en A. v.d. Weerd (sec. J.W. Maris, H. van Mulligen en D.J. van Vuuren), de ouderlingen C. Ippel, J. van Ledden en A. van Rossem (sec. G. den Hertog, H.J. Zeedijk en P. Zuidema) en diaken Joh. van Vulpen (sec. H. Medema).

Regelingen:
Redacteur „Ons Kerkblad": ds. D.J. van Vuuren, sec. drs. J. Kruis. Kerkvisitator voor Meerkerk: ds. J. v.d. Vlies.
De rondvraag naar art. 41 KO biedt gelegenheid dankbaarheid èn zorg van de plaatselijke gemeenten samen te delen. Ds. Postma van de Ned. Geref. Kerk te Eindhoven vertelt op verzoek iets over deze kerk en over de samenwerking met de CGK.
De kerk van Zeist meldt de ingebruikname van het verbouwde kerkgebouw op 15 april a.s. Ds. Rietveld hoopt de classis bij deze gelegenheid te vertegenwoordigen.
Najaarsclassis 1981: datum 1 okt., roepende kerk Leerdam, afvaardiging diaken door Utrecht-N., Woerden en Zeist. Moderamen: praeses ds. H. van Mulligen, ass. I ds. H.D. Rietveld, ass. II ds. J. Vogel, scriba ds. P.J. van Dam.
Inleiding op het gesprek over een bijbelgedeelte: Culemborg.
Van de rondvraag naar art. 43 behoeft geen gebruik te worden gemaakt. De eerste assessor ds. H. van Mulligen brengt de praeses dank voor de leiding van de vergadering, deze leest Joh. 13 : 12-17 en gaat voor in dankgebed,

J.V.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 mei 1981

De Wekker | 8 Pagina's

Kort verslag van de vergadering van de classis „Utrecht

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 mei 1981

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken