Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kort verslag van de vergadering van de classis Haarlem op 2 april 1981, te Aalsmeer

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kort verslag van de vergadering van de classis Haarlem op 2 april 1981, te Aalsmeer

4 minuten leestijd

De vrz. van de roepende kerk, ds. P.N. Ribbers, opent de vergadering. Hij denkt naar aanleiding van Ef. 3: 14-21 met ons na over de liefde van Christus, die ons moed doet grijpen. Voorts richt hij gelukwensen aan de kerken van Broek op Langedijk en Den Helder i.v.m. aanneming van beroep door de cand. Van de Gronden en Westerink, en aan Haarlem-Noord i.v.m. de ingebruikname van een nieuw kerkgebouw.
- Na onderzoek van de lastbrieven neemt het moderamen plaats: ds. A.W. Drechsler, praeses, ds. D. Quant, scriba en ds. D. Visser, assessor.
- De classis besluit deze vergadering straks voorlopig te sluiten en deze voort te zetten op 7 mei a.s. in de kerk van Broek op Langedijk. Dan zullen de candidaten Van de Gronden en Westerink hun peremptoir examen mogen afleggen.
- Aan de orde komt een instructie van de kerk van Broek op Langedijk. Men wil graag tot nauwere samenleving komen met de Ned. Ger. Kerk van Oudorp. Reeds lang zijn hierover door beide kerkeraden besprekingen gevoerd, ook met de gemeente, hetgeen in 1979 resulteerde in een „proef tot kanselruil", goedgekeurd door de classis. Oudorp en Broek herkennen elkaar als kerken van Christus. Nu wil men definitief goedkeuring vragen om de samenwerking te bestendigen en uit te bouwen volgens de geldende regels van de kerkorde. Deputaten art. 49 zijn aanwezig. Na enkele vragen van de classis en van deputaten geven de laatsten een positief advies. Daarna besluit de classis unaniem de gewenste samenwerking goed te keuren. De praeses wenst Broek Gods zegen toe in deze zaak.
- Verschillende ingekomen stukken passeren de revue. Hiervan is vermeldenswaard: Een schrijven van deputaten ADMA over ons uittreden uit de GSA in relatie tot ons participeren in mogelijke regionale stichtingen. Deze brief komt ons zeer gelegen: Wij participeren, samen met de classis Amsterdam, in de Gereformeerde Stichting voor Kerk en Samenleving Noord-Holland (GKS). De classicale diakonale commissies van beide classes zullen samenspreken om tot een gezamenlijk standpunt te komen. Voorts blijkt de classicale diakonale commissie dringend behoefte te hebben aan aanvulling. De kerkeraden zullen in hun gemeente nagaan wie bereid en bekwaam is in deze commissie zitting te nemen.
Ook het classicale kerkblad is onderwerp van bespreking bij de ingekomen stukken. In de plaats van ds. Ribbers als redacteur benoemt de classis ds. D. Biesma. Overigens zijn de boeken en bescheiden van het kerkblad gecontroleerd en in orde bevonden!
We mogen ook bespreken een ingekomen stuk van ds. E.E. Slofstra, als adviseur op de vergadering aanwezig, waarin hij verslag doet van zijn werkzaamheden aan de Van de Berghstichting. Een ieder is onder de indruk van de wijze waarop ds. Slofstra zijn werk doet. We zijn dankbaar dat er zo ook gelegenheid is dit stukje werk in Gods Koninkrijk ter hand te nemen. De praeses wenst ds. Slofstra veel zegen en vreugde toe bij zijn arbeid.
- Verkiezing van de afvaardiging naar de P.S. van het Westen op 14 mei 1981: pred.: di. Biesma, Drechsler en Oosterbroek (sec. Van Dijken, Otter en Quant), oud.: brs. J. Bijleveld, J.O. Schouten en M.J. de Vries (sec. Th. Zijl, A.W. de Jong en D. Doolaard), diak.: br. W. van Willegen (sec. G. Kramer, tert. Th. de Krijger).
- Wij gaan over tot de bespreking van de verslagen naar art. 41 K.O. Bij Den Helder blijkt dat de kerkeraad zich bezonnen heeft op een standpunt inzake crematie. De classis krijgt een copie van het beslotene. Ook de classiskerken zullen er kennis van nemen. De praeses signaleert bij het verslag van Sassenheim dat deze gemeente - als alles goed mag gaan - straks de enige gemeente is zonder predikant. Hij hoopt dat de vacature ook daar spoedig vervuld mag worden. Naar aanleiding van de verslagen wordt geïnformeerd naar mogelijke werkloosheid onder de leden van onze gemeenten, een vraag waar de classicale diakonale commissie zich mee zal gaan bezighouden.
- Nadat noodzakelijke regelingen zijn getroffen voor de najaarsclassis 1981, de rondvraag naar art. 43 is gehouden, en de praeses bedankt is voor zijn uitstekende leiding leest deze met ons Ps. 111, gaat voor in gebed, en sluit de vergadering voorlopig.

Namens de classis, Qt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 mei 1981

De Wekker | 8 Pagina's

Kort verslag van de vergadering van de classis Haarlem op 2 april 1981, te Aalsmeer

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 mei 1981

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken