Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kort verslag van de vergadering van de classis Zwolle, bijeen op 24 maart 1982 te Zwolle

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kort verslag van de vergadering van de classis Zwolle, bijeen op 24 maart 1982 te Zwolle

3 minuten leestijd

Omdat Zwolle dit keer de roepende gemeente is, verricht ds. A. v.d. Veer de opening. Hij staat stil bij Hand. 15:23-29 na het zingen van ps. 119:3 en na gebed. In Antiochië verleent men aan het besluit de kracht van „het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht". Ook vandaag hebben we te beraadslagen en te besluiten en dat vraagt ook van ons vol te zijn van een geleid te worden door de Geest.
Alle kerken zijn per afvaardiging aanwezig en ook zijn van de Ned. Geref. Kerken van Dronten en Zwolle waarnemers aanwezig.
Het moderamen wordt gevormd door ds. B. Bijleveld praeses, dr. T. Brienen scriba, ds. P. van Zonneveld assessor. Omdat bij een bepaald agendapunt zowel de praeses als de assessor nauw betrokken zijn, acht de vergadering het goed ds. J. Brons als tweede assessor te benoemen. Br. J. ter Wee behartigt de penningen en via financieel verslag en kas- en boekencontrôle blijkt hij dat voortreffelijk te doen.
De notulen van de vergaderingen van 14 en 17 okt. en 19 nov. 1981 worden vastgesteld en getekend.
Genemuiden is met genabuurde gemeenten in bespreking over de vaststelling van eigen kerkelijke grenzen.
Kampen zal op 19 juni de kerkedag verzorgen. Het werk van de kerk naar buiten krijgt er alle aandacht.
Vanuit Lelystad-Almere was een verzoek aan de classis gedaan om ds. G. Roukema, Ned. Geref. predikant, als zijn afgevaardigde ter vergadering te zenden en te doen ontvangen. De commissie, die deze zaak moest onderzoeken en ter bespreking voorbereiden, bestaande uit de predikanten T. Brienen, J. Brons en B. Bijleveld, kwam met een rapport, uitmondend in drie voorstellen, van elk der commissieleden een eigen voorstel. De classis besloot om in de lijn van het voorstel van ds. B. Bijleveld te gaan, maar dan niet om een verzoek doch een positieve instructie, in de lijn van het voorstel van dr. T. Brienen, naar de Generale Synode door te zenden. Een nieuwe commissie bestaande uit de predikanten B. Bijleveld, G. Hamstra en K.T. de Jonge zal zo'n conceptinstructie de volgende classisvergadering moeten voorleggen.
Met het Kerkblad voor het Noorden gaat het goed. Het aantal abonnees blijft verheugend hoog.
De classis contracta meldt dat alle stukken voor de overkomst van ds. W. de Joode naar Steenwijk en van ds. A. van de Weerd naar Urk in orde zijn bevonden en dat hun bevestiging kan doorgaan.
Consulentschappen worden opnieuw en nu meer evenredig over alle aanwezige predikanten verdeeld.
Een schriftelijk verslag van de regiovergadering der Ned. Geref. Kerken te Emmeloord gehouden wordt gelezen als een nieuw stukje van kerkelijke contactoefening tussen beide kerkverbanden.
Als afgevaardigden naar de Particuliere Synode van het Noorden op 13 mei 1982 te Zwolle worden verkozen: van de predikanten primi di. B. Bijleveld, J. Brons en J. Westerink; secundi di. G. Hamstra, K.T. de Jonge en A. v.d. Veer. Van de ouderlingen primi de brs. J. ter Wee, S. Garms en J. v.d. Berg; secundi de brs. J. Berkhout, J. Hanse en B. Hoogstede. Van de diakenen primus br. A. Groenink, secundus br. J. Hoogstede en tertius br. A. Visscher.
Omdat de agenda op verre na kon worden afgewerkt, zal een voortgezette vergadering nodig zijn en wel op 10 mei 1982. Dit keer zullen we te Urk samenkomen. In de middagvergadering komt prof. dr. W.H. Velema spreken over „Gemeentebeschouwing" ter bevordering van de beoefening der onderlinge eensgezindheid.
Nadat de praeses de waarnemers der Ned. Geref. Kerken heeft bedankt voor hun aanwezigheid, leest hij nog Matth. 28:19 en 20, dankt de Here voor zijn leiding en sluit de vergadering provisorisch.

De verslaggever, dr. T. Brienen

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 juni 1982

De Wekker | 8 Pagina's

Kort verslag van de vergadering van de classis Zwolle, bijeen op 24 maart 1982 te Zwolle

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 juni 1982

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken