Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbespreking

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Boekbespreking

5 minuten leestijd

H.M. Morris - De schepping wetenschappelijk bekeken. Uitgave Buijten en Schipperheijn bv Amsterdam. Prijs ƒ 8,15.
Dit boekje is bedoeld als een korte introductie tot het brede terrein van de scheppingsleer. De auteur beschrijft twee modellen van de geschiedenis der aarde: het scheppingsmodel en het evolutiemodel. Zelf kiest hij voor het scheppingsmodel en geeft daarvoor een keur van argumenten. Hij pleit er voor het wetenschappelijk denken tenminste open te stellen voor de wenselijkheid de evaluatie van alle wetenschappelijke gegevens aan te pakken aan de hand van twee modellen. Men moet overigens behoorlijk geschoold zijn op dit terrein om de schrijver te kunnen volgen. Beoefenaars van de natuurwetenschappen, docenten en studenten, dienen m.i. van dit geschrift kennis te nemen.

J.H.V.


Dr. O. Noordmans - Verzamelde Werken. Deel 3. Uitgave Kok-Kampen. Prijs ƒ 82,50.
Dit is het derde deel van de Verzamelde werken van dr. O. Noordmans, een hervormd theoloog, predikant te Laren (G), die bijzonder veel heeft geschreven en die theologie heeft bedreven op een wijze, die bewondering wekt. Men behoeft het met zijn theologische opvattingen niet eens te zijn om grote waardering te hebben voor zijn werk en er met belangstelling kennis van te nemen.
Noordmans stierf in 1956. Een comité van vrienden en geestverwanten heeft zich tot taak gesteld zijn vele artikelen, opstellen, studies te bundelen. Het ligt in de bedoeling dat zijn Verzamelde werken negen delen zullen bevatten. Dat is geen kleinigheid en bewijst alleen maar hoe vruchtbaar de pen van deze dorpspredikant uit de Achterhoek is geweest. Inzonderheid tussen de beide wereldoorlogen heeft hij veel gepubliceerd.
In dit derde deel zijn „ontmoetingen" bijeengebracht uit verleden en heden - beter gezegd: de actualiteit der historie wordt in dit prachtig uitgegeven boek van ruim 700 pagina's aangewezen.
Het opent met een brede studie van Noordmans over Augustinus. Na een kort opstel over de betekenis van de Reformatie komt de negentiende eeuw aan de orde: Schleiermacher, Newman, Kohlbrugge en J.H. Gunning worden behandeld. Vooral het hoofdstuk over Kohlbrugge is bijzonder fraai en instructief. En tenslotte komen er diverse opstellen over de dialectische theologie in deze bundel voor. Hij laat zijn licht schijnen over de opkomende theologie van Karl Barth. Er staan verschillende lezingen over deze theologie in dit boek. Dat bewijst hoe intensief Noordmans theologiseerde en betrokken was, bij de theologie van zijn tijd, nu een halve eeuw geleden. Uit dit deel blijkt dat Noordmans allerlei critische bedenkingen had tegen de theologie van Barth. Het gaat niet aan Noordmans zonder meer een Barthiaans theoloog te noemen ook al waren er allerlei punten van overeenkomst. Belangrijk is in dit verband het opstel uit 1936 over: ,Vragen binnen de dialectische theologie' waarin hij zich afvroeg of Barth wel genoeg rekening heeft gehouden met de Heilige Geest. En na een heel betoog is de laatste zin: „Voor mij ligt hierin een miskenning van het werk van de Heilige Geest."
Uiteraard zou er nog veel meer zijn te citeren uit dit rijke, volle boek. Het blijkt dat Noordmans in zijn ontmoetingen met theologen uit verleden en heden niet alleen feiten uit het verleden weergeeft, maar ze ook taxeert.
Noordmans is een verbindingsfiguur tussen een stuk gereformeerde en bijbelse theologie èn de moderne mens. Hij pleit er telkens voor dat de laatste vragen van de mensheid en de enkeling aan de orde komen in kerk en prediking. Hij heeft de theologie voorbereid, die haar uitgangspunt in de tijd en in de mens neemt.
Niettemin een scherpzinnig theoloog, die in 1935 het eredoctoraat in de theologie ontving; een man, die haarfijn aanvoelde wat er aan de orde was in zijn tijd en zijn kerk en die dit op een bijzonder fraaie, innemende en verheven wijze wist te verwoorden. Wie theologische belangstelling heeft zal in dit boek, dit derde deel, veel vinden dat boeit en tot nadenken stemt en sommige verschijnselen beter doet begrijpen.

J.H.V.


​Chantal Lemmens - „Zuster, ik vertrouw je". Uitgave La Rivière en Voorhoeve, Zwolle. Prijs ƒ 16,90.
Een verpleegstersroman, waarin de vreugde en het verdriet dat zich in een ziekenhuis afspeelt goed wordt getekend. Een bemoedigend briefje dat een stervende vlak voor haar dood nog aan de vriendinnen-verpleegsters schreef is een stimulans om dit werk te blijven doen. De sfeer van het ziekenhuis wordt goed weergegeven. Jammer dat het alles zo vlak wordt beschreven en het geloof nagenoeg geen rol speelt in dit verpleegsters leven. Wat is dat jammer. Immers het geloof kan zoveel betekenen juist in een ziekenhuis bij ernstig zieken en stervenden. Dus een vlot en informerend boek zonder geestelijke inhoud.

J.H.V.


Dr. Bruce Narramore e.s. Geloof bij de hulpverlening. 144 blz., ƒ 16,50, Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 1982, Telos boek 122.
In 1981 werd een Evangelisch Hulpverleningscongres gehouden. In dit boek zijn de toespraken gebundeld en wordt verslag gedaan van de discussie met de hoofdspreker, de Amerikaanse counseler dr. Bruce Narramore. Deze neemt een heel ander standpunt in dan de hoofdspreker van het congres 1982: Dr. J.E. Adams. Op twee punten zijn er verschillen. Narramore wil psychologische methoden gebruiken en slaat het integratiemodel voor. Adams is veel meer antithetisch. Narramore spreekt over emotioneel psychologische schuldgevoelens, die hij van de duivel afkomstig acht (105). De wet dient om onze rebellie aan te wakkeren (104). Dit lijken mij in hun eenzijdigheid onjuiste uitspraken.
We krijgen in het boek echter te weinig om zulke uitspraken in verbanden te kunnen plaatsen.
Nog veertien andere auteurs leveren een bijdrage, waarvan de een meer pakt of meer overtuigend voorkomt dan de ander. Voor bezoekers van het congres zal de bundel betekenis hebben. Wie daar niet waren, zullen zelf wel wat moeten aanvullen. De titel is enigszins tweeslachtig. Bedoeld zal zijn de plaats van het geloof in de hulpverlening. Er is echter ook een andere uitleg mogelijk. De ambivalentie zou bijna symbolisch kunnen heten voor het boek.

W.H. Velema

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 oktober 1982

De Wekker | 8 Pagina's

Boekbespreking

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 oktober 1982

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken