Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbespreking

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Boekbespreking

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Prof. dr. P.J. Roscam Abbing: „Oriëntatie in de theologische wetenschap". J.H. Kok, Kampen, 418 blz., ƒ 65,-.
De Groningse emeritus-hoogleraar, die vele jaren drie zeer complexe vakken beheerde, zoals hij het zelf noemt, n.l. bijbelse theologie, christelijke ethiek en praktische theologie, schreef deze zeer brede oriëntatie in de theologie. Zijn werk is fundamenteel, en wel in menig opzicht. Allereerst vanwege de zaken, die aan de orde komen. Het zijn vragen van kentheoretische aard, die op de bodem van alle theologische vragen liggen. Roscam Abbing aarzelt niet om die vragen aan de orde te stellen, hetgeen sinds Kuyper en Van der Leeuw niet meer zo geschiedde. Zij traden de problematiek manmoedig tegemoet. D.w.z. de problematiek van hun dagen. Maar de zaken liggen, vooral wijsgerig gezien, wel geheel
anders. En deze zaken laat de schrijver niet liggen. In dit opzicht kunnen we zijn werk fundamenteel noemen. Maar ook de wijze waarop de materie aangepakt wordt heeft
iets fundamenteels. Hij vervoegt, om zo te zeggen, de hele theologische materie drie maal. Eerst algemeen-formeel-wetenschappelijk. Vervolgens algemeen-godsdienst-historisch. En tenslotte christelijk-theologisch-systematisch en praktisch. Men zou kunnen vragen of het christelijk-historische daarbij geheel tot zijn recht komt, maar een praktische systematicus met een geprononceerd standpunt ten opzichte van het dubieus-theologisch karakter van de kerkgeschiedenis mag men dit misschien niet al te zeer euvel duiden. Op zijn standpunt aldus, is Roscam Abbing zeer fundamenteel.
Het boek mikt op een breder publiek dan alleen de Groningers. Het is ook voor andere faculteiten gedacht en zelfs voor die, die niet aan de duplex ordo zijn onderworpen, zoals de Kampens, Amsterdam en Apeldoorn. Maar hier is een bezwaar. Het is voor mij een vraag of de opzet van het boek niet zozeer door het dubbel-karakter van de studie aan de rijksuniversiteiten is doortrokken, dat het bij een ordo simplex theologicus weinig toepasbaar zal blijken. Voorbeeld: de ethiek, filosofisch-algemeen én theologisch-christelijk. Kan men dat, reformatorisch gezien, verkopen? Over de kerkgeschiedenis sprak ik reeds. Zij is teveel aan de ordo duplex ten slachtoffer gevallen. Maar vooruit, dat zijn kleinigheden bij een zo groots boek. Over de theologie zelf ware veel te schrijven, maar dat doen we hier niet. We hopen met de schrijver, dat het boek zijn eigen weg zal vinden.

W. van 't S.


Looft al wat ademt den Here." 1952-1982. 30 Jaar bond van Christelijke Gereformeerde Zangverenigingen in Nederland. Live-opname van de Jubileumbondsdag op 9 oktober 1982 in de Sint-Joriskerk te Amersfoort. Medewerking werd verleend door Rita van Harmelen, sopraan - Marieke Lindeman, fluit - Koperkwartet o.l.v. Harry Sevenstern - Dirk Out, orgel.
Aan de opname van deze prachtige plaat hebben koren uit het gehele land meegewerkt. Men mag derhalve aannemen, dat zij op grote schaal reeds bekendheid geniet. Maar de opname van de koren is zo fraai, de solisten geven een zo grote kwaliteit, de keuze van de liederen is zo overtuigend, de afwisseling binnen het geheel is zo weldadig, dat we heel graag deze plaat voor al onze gezinnen aanbevelen. Ik ben een beetje trots op deze plaat, en zo wens ik deze bond van harte geluk met het jubileum én met deze produktie. Men weet in het algemeen niet half hoe goed het is om te zingen, en zó de Here te loven. Maar hier hoort men er iets van.
Te bestellen: Bond van Chr. Geref. Zangver., Doddegras 24, 3902 AN Veenendaal. Telefoon 08385-1 46 65. Prijs: ƒ 20, - plus verzendkosten.

W. van 't S.


P.A. te Velde: Popmuziek. Een christelijke visie op populaire muziek. Kleinbeeldcahier nr. 9. (dubbelcahier) prijs ƒ 16,90. (Voor vrienden van de Vuurbaak ƒ 14,75) 126 blz. Uitg. De Vuurbaak, Groningen 1982.
Een zeer kundige analyse van het moderne verschijnsel popmuziek, voorzien van illustraties en voorbeelden: onthullend, juist omdat het de weg wijst en gaat van een eerlijke beoordeling van dit stuk jeugdcultuur en underground. Een boek voor onze jonge mensen.


Energie met beleid. Publicatie van de Groen van Prinsterer Stichting nr. 43, door dr. ir. H. van den Berg e.a., uitgeverij De Vuurbaak bv - Groningen 1982, 222 blz., ƒ 27,50 (voor vrienden van De Vuurbaak ƒ 23,50).
Het vraagstuk van de energievoorziening cirkelt veelal om het voor of tegen kernenergie. In dit boek wordt de kwestie in een veel breder veld geplaatst. Een aantal deskundigen overweegt tal van aspecten: principiële achtergronden, energie-aanbod, energiebronnen, waaronder zowel de bekende (steenkool, aardolie, aardgas) als alternatieve naast kernenergie. Wie goede oriëntatie verlangt kan hier trecht. De Groen van Prinsterer Stichting is het wetenschappelijk bureau van de GPV.

W. van 't S.

Dit artikel werd u aangeboden door: De Wekker

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 maart 1983

De Wekker | 8 Pagina's

Boekbespreking

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 maart 1983

De Wekker | 8 Pagina's