Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbespreking

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Boekbespreking

6 minuten leestijd

Hoe zit dat nu in LIBANON? Auteur: H. Mulder. Uitgeverij: Boekencentrum B.V., 's-Gravenhage. Prijs ƒ 19,90 (96 blz.).
Een boekje over de historie van Libanon. Het eerste gedeelte beperkt zich tot een beschrijving van de diverse landstreken. Het tweede gedeelte handelt over de bevolkingsgroepen in heden en verleden.
Diegene die naar aanleiding van de titel de verwachting heeft wat meer achtergrondinformatie uit dit boekje te krijgen over de huidige politieke situatie, wordt hierin teleurgesteld.

P.Th. Versteeg


Een vaste burcht. Auteur: Th. Haasdijk. Prijs ƒ 17,50 (192 blz.) en Mensenrechten wereldwijd. Auteur: Mr. E. Bos e.a. Prijs ƒ 15,90 (119 blz.). Beide boeken: uitgeverij De Vuurbaak, Barneveld.
Twee delen uit de Groen van Prinsterer-reeks. Uitgaven van het wetenschappelijk bureau van het G.P.V.
Het eerste boek behandelt de politieke denkbeelden van het G.P.V. en draagt dan ook als ondertitel: basisboek voor de politiek van het G.P.V. Het tweede boek geeft de visie van het G.P.V. weer op de mensenrechten.

P.Th. Versteeg


Comrade Jezus. (De politieke kerk in Nederland/ De revolutionaire kerk in Zuid-Afrika.) Uitgeverij: Stichting GKVG, postbus 5894, 1007 AW Amsterdam en Stichting COZA, Postbus 150, 1300 AD Almere-Haven. 28 blz. Kerken in Zuid-Afrika (met een inleiding van Allan Boesak). Auteur: Stefan Rothe. Uitgeverij: Ten Have, Baarn. Prijs ƒ 15,- (164 blz.).
Een geschrift en een boekje in feite over hetzelfde thema: kerkelijke situatie en apartheid in Zuid-Afrika. De invalshoek is echter volledig anders en daardoor ook de conclusies. Het geschrift: Comrade Jezus is een uitgave van de Stichting Geen Kerkgeld Voor Geweld en Comité Overleg Zuid-Afrika.
Het boekje: Kerken in Zuid-Afrika kwam tot stand in samenwerking met de Werkgroep Kairos.
Wellicht is het zinvol voor diegenen die zich in de Zuidafrikaanse kerkelijke situatie werkelijk willen verdiepen (en wie dient dat niet te doen), om beide geschriften naast elkaar te lezen, opdat hoor en wederhoor tot zijn recht kunnen komen. Lezend wordt men gealarmeerd over de grote tegenstellingen die er nog steeds bestaan, ondanks recente positieve ontwikkelingen.
Moge God geven dat voor dit „mensenverscheurende" probleem spoedig een voor alle partijen aanvaardbare oplossing gevonden wordt.

P.Th. Versteeg


24 uur in Dienst. Auteur: Ds. J.J. Poort. Uitgeverij: B.V. De Banier, Utrecht. Prijs ƒ 12,50 (86 blz.).
Een bundeltje verhalen uit het militaire leven, opgetekend door een (oud-)legerpredikant. Aardige, ontroerende, serieuze, maar vooral verhalen waar je wat mee kunt als je in dienst bent of gaat.
En overigens niet alleen voor dienstplichtigen.

P.Th. Versteeg


Maak gebeden van mijn verhalen". Verhalen van rabbi Nachman van Bratzlaw (eind 18e eeuw). Auteur: Maart je van Tijn. Uitgeverij: Boekencentrum B.V., 's-Gravenhage. Prijs ƒ 29,90 (210 blz.).
Een boek met elf zeer bijzondere, sprookjesachtige verhalen. In deze vertellingen wordt steeds iets hersteld, in orde gemaakt, voltooid. Door de bewerkster wordt de parallel getrokken met het leven van de rabbi, dat vervuld was van een diep messiaans verlangen en verwachting.

P.Th. Versteeg


Publiek en Persoonlijk. Auteur: Yko van der Goot. Uitgeverij: J.H. Kok, Kampen. Prijs ƒ 39,50 (241 blz.).
Een theologisch-wetenschappelijke studie over de „Aspecten van de pastorale verantwoordelijkheid van de omroep". De schrijver heeft als uitgangspunt voor zijn studie genomen de door hem geformuleerde definitie van pastoraat via de omroepmedia: „Midden in de wereld een relatie aangaan met mensen om samen - in het licht van Gods beloften - een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen". Van verschillende kanten heeft hij dit uitgangspunt nader onderzocht.

P.Th. Versteeg


Handreiking voor ouders. Onder redactie van drs. R.H. Matzken en P.J. Polderman. Uitgave van de Stichting Bijbel & Onderwijs, Postbus 951, 3800 AZ Amersfoort. Prijs ƒ 6,50 (92 blz.).
In dit boekje worden ruim 100 termen die direct of indirect iets met de identiteit van het onderwijs te maken hebben, verklaard en er wordt verwezen naar christelijke achtergrondliteratuur. Zo willen de organisaties: Stichting Bijbel & Onderwijs en de Vereniging van bij het onderwijs betrokken christenouders (VOCO) een handreiking doen aan ouders, die de Bijbel als Gods Woord aanvaarden, om begrippen die een bedreiging (kunnen) vormen voor de christelijke identiteit van het basisonderwijs te leren kennen.

P.Th. Versteeg


Gods vaderlijke zorg voor onze kinderen! Auteur: A.A. Korevaar. Uitgeverij: De Groot Goudriaan, Kampen. Prijs ƒ 15,75 (95 blz.).
De schrijver is directeur van een basisschool. Uit dien hoofde schreef hij regelmatig stukjes in de Waarheidsvriend over ontwikkelingen in het onderwijs en over allerlei facetten van christelijke opvoeding in gezin en onderwijs. Deze artikeltjes zijn gebundeld in dit boekje.

P.Th. Versteeg


In gesprek met ouders. Auteur: Drs. I.A. Kole. Uitgeverij: Boekencentrum. Prijs ƒ 13,90 (56 blz.).
In een aantal inleidende hoofdstukken, die ± de helft van het boek uitmaken, worden o.a. behandeld: de wijze waarop God in Zijn Woord tot ons komt, hoe de Bijbel gelezen moet worden, wat voor hulpmiddelen er zijn aan dagboeken, bijbelroosters etc, terwijl tevens gewaarschuwd wordt tegen „moderne schriftuitleggers".
Hierna legt de schrijver uit hoe de bijbel gelezen moet worden in een gezin met kinderen. Nadruk wordt gelegd op de verschillen per levensfase en het gebruik van kinderbijbels.
Tenslotte wordt aandacht besteed aan het samen bidden in het gezin, terwijl het boekje wordt besloten met enkele hoofdstukken over andere godsdiensten en sekten.
Hoewel er veel nuttige informatie in het boekje behandeld wordt, is er toch ook wel een enkele kanttekening te maken.
De nadruk wordt bijvoorbeeld nogal sterk gelegd op het leer- en overdrachtelement, terwijl het voorleven door de ouders van wat hun geloof voor hen betekent nauwelijks aan bod komt.

P.Th. Versteeg


Wulfert Floor, Zesendertig nagelaten oefeningen. Met een inleiding van ds. J.W. Felix, in leven leraar te Utrecht. Zevende druk, 428 blz., ƒ 52,50, Den Hertog B.V. - Houten.
Het boek verscheen in deze vorm voor het eerst in 1886, werd daarna door Kok-Kampen opnieuw uitgegeven en sinds 1960 kwamen er bij Den Hertog vijf edities van de pers. Deze bundel bevat o.a. „oefeningen" over het gebed, over de wet en daarnaast een aantal „vrije stoffen". De bundel behoeft niet aanbevolen te worden. Het spreekt voor zichzelf, dat dit reeds de zevende druk is. Floor schreef deze oefeningen vrij aan het begin van zijn werkzaamheid als praktisch Schriftverklaarder. Men kan zeggen, dat in hem de beste tradities van het praktisch christendom bijeen zijn gekomen. Hij werkt aan op „oefeningen" in het geloof. Hij doet dit door eenvoud en warmte, ernst en evangelische mildheid met elkaar te verbinden, waardoor het boek ook in de toekomst zijn lezers wel zal weten te vinden.

W. van 't S.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Friday 19 October 1990

De Wekker | 12 Pagina's

Boekbespreking

Bekijk de hele uitgave van Friday 19 October 1990

De Wekker | 12 Pagina's

PDF Bekijken