Bekijk het origineel

Boekbespreking

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbespreking

3 minuten leestijd

HWS (Henriëtte Wilhelmina Spiering), Woorden uit de Bijbel voor elke dag van het jaar, 8e druk, ƒ 24,90.
HWS werd bekend door een dagboekje dat herdruk op herdruk beleefde, en niet lang geleden werd hertaald, d.w.z. overgebracht in de taal van vandaag. Zij is ook de schrijfster van dit boekje, waarin voor elke dag een tekst is opgenomen, met een kort stukje er bij en een gedicht, een psalm of een lied, terwijl ook gedichten zijn opgenomen van Osa. Het boekje zal ongetwijfeld zijn weg wel weer vinden. Het is heel fraai uitgegeven, precies zoals het vroeger ook was. Dat zal zeker sommige mensen aanspreken, hoewel het Woord dat op deze manier tot ons komt nog het meest aanspraak mag maken op instemming en gehoorzaamheid. Dan helpt het met christelijke troost en dat was de opzet.


Twee jubileumboeken melden ons het vijftig, of zelfs het honderdjarig bestaan van een plaatselijke kerk. De gemeente te Scheveningen vierde haar jubileum in september vorig jaar, die van Broek op Langedijk enkele maanden daarvoor.
Scheveningen leert men kennen in een gebonden uitgave: 's Heeren werk in het midden der jaren 1946- 1996. 50 jaar Christelijke Gereformeerde Kerk 's-Gravenhage-Scheveningen, uitgave van de Chr. Geref. Kerk.
Het boek bevat een overzicht van de geschiedenis, bijdragen van predikanten, die de gemeente dienden als predikant of als consulent (ds. M.W. Nieuwenhuijze, ds. Van Ravenswaay, ds. G. Bouw, ds. P. van Zonneveld en ds. G.J. Capelle). Van de laatste vier zijn ook preken opgenomen, die voor de lezers ongetwijfeld herinneringen zullen oproepen. De vele foto's geven aan het boek een karakter van herinneringsboek. Dat is een goede zaak: gedenken! Hoe vaak zou het in de bijbel voorkomen? We mogen niet vergeten. Het boek draagt ook iets mee naar de toekomst. Een boodschap van het evangelie, waardoor mensen getroost zijn en ook getroost zullen worden. Het geheim van de kerk is bij ieder jubileum altijd weer de genade van Christus.


Het boek van Broek op Langedijk Van dorpskerk tot streekgemeente, 88 blz., ƒ 17,50, te bestellen bij de penningmeester door overmaking op reknr. 3108.04.086, in Heerhugowaard), geeft met foto's en bijdragen een beeld van het gemeenteleven. Ook hier de geschiedenis, maar nu vanaf de Afscheiding tot en met de Vereniging, waarna de predikanten worden genoemd en in het kort beschreven. Op die manier een doorsnee door het wel en wee. Ook tal van activiteiten op het gebied van evangelisatie, hulpverlening, diaconaal werk en wat niet al. De gemeente groeide uit, inderdaad van een dorpskerk tot een streekgemeente, waarvan de leden in wijde omtrek te vinden zijn.
Er zijn nu al met al heel wat boeken over plaatselijke gemeenten verschenen en nog is de stroom niet opgedroogd Het vele materiaal wacht op bewerking, zodat de veelkleurige geschiedenis van onze kerken als van een mozaïek kan worden getekend. Plaatselijk hebben deze boeken grote betekenis. Misschien wel het meest. Maar landelijk eveneens. Ons kerkelijke leven is zeer gevarieerd. Dat is goed, zo lang het om één evangelie gaat, om één boodschap. Daarin vinden we elkaar dan. Dat is goed, want dan kan het wat lijden. De samenstellers van het Broekse boek schrijven dat zij hopen te bereiken dat de band met het verleden niet verloren gaat, het heden gemakkelijker begrepen wordt en dat er voor de toekomst van geleerd mag worden. Dat is een goede hoop, die niet beschaamd zal worden, zo lang zij berust op Gods beloften.

W. van 't S.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 maart 1997

De Wekker | 16 Pagina's

Boekbespreking

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 maart 1997

De Wekker | 16 Pagina's

PDF Bekijken