Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Satans aanval op Daniëls gebed

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Satans aanval op Daniëls gebed

Bijbelstudie over de geschiedenissen van Daniël (10)

6 minuten leestijd

(hoofdstuk 6:1-12)

Daniëls situatie
Als het Babylonische rijk ten ondergaat en het Perzische rijk de macht overneemt, is Daniël al een oude man. Het is 66 jaar geleden dat vanuit Jeruzalem is weggevoerd naar Babel. Hij was toen een jongen van een jaar of 14 oud. In Daniël 6 is hij dus minstens 80 jaar. Wonderlijk dat zo'n oude baas zo'n hoge positie heeft. We lezen dat koning Darius 120 stadhouders aanstelt om het land te besturen. Boven die 120 stadhouders staan drie rijksbestuurders van wie Daniël er één is.
Die hoge positie is te meer wonderlijk omdat koning Belsazar net voor de ondergang van het Babylonische rijk Daniël benoemt tot derde in zijn koninkrijk. De Meden en de Perzen hebben de macht overgenomen. Bij zo'n overname worden vaak de belangrijkste figuren van het vorige bewind gedood. Maar in plaats van onder te gaan met Babel heeft Daniël ook in het Perzische rijk weer een topfunctie. Hoe komt dat? Wel de Heere heeft dat zo beschikt. God gaf aan Daniël een hoge positie in Babel zodat Nebukadnezar en zijn opvolgers geconfronteerd werden met de God van Israël. Nu de Meden en de Perzen de macht hebben overgenomen, geeft God zijn dienstknecht Daniël weer een invloedrijke positie. Want de Here staat boven alle machthebbers op aarde.

Satans actie
Er is er één die het niet hebben kan dat Daniël zo'n hoge positie heeft. Dat is satan. Hij meent dat alle koninkrijken op aarde van hem zijn. Toen de Here Jezus verzocht werd, nam satan Hem mee naar een hoge berg. Hij liet Hem alle koninkrijken op aarde zien. Hij zei tegen Jezus: Al die koninkrijken zijn voor U als U neerknielt en mij aanbidt. Satan verbeeldt zich dat alle rijken op aarde van hem zijn.
Daarom heeft hij er alle belang bij om Daniël uit zijn toppositie weg te werken. Maar het is niet Daniëls politieke invloed waar hij het meest bang voor is. Hij is het meest bang voor Daniëls gebed. Reken maar dat Daniël het politieke gebeuren van zijn tijd biddend aan de Here voorlegde en met Hem besprak. Hij bad drie keer per dag; dat is ruim duizend keer per jaar. Daarom probeert satan deze bidder uit te schakelen.
Hij zet de collega-rijksbestuurders en stadhouders tegen hem op door jaloersheid in hun hart te wekken. Want Daniël steekt met kop en schouders boven alle anderen uit. Koning Darius overweegt om Daniël promotie te laten maken tot een soort rijkskanselier. Dat kunnen de anderen niet hebben. Vooral niet omdat Daniël niet bereid was tot financiële malversaties. Er wordt een geweldig getuigenis gegeven van Daniëls trouw en oprechtheid. Er was een uitnemende (S.V. voortreffelijker) geest in hem. We mogen wel zeggen: De Geest met een hoofdletter. Daniël was vervuld met de Heilige Geest. Dat maakte hem anders.

De listige opzet
Vanwege Daniëls onkreukbaarheid kunnen de rijksbestuurders en stadhouders niets tegen hem vinden. Maar satan heeft hen zo vervuld met afgunst dat ze het niet opgeven. Ze komen op het idee dat ze Daniël alleen maar kunnen pakken als het te maken het de dienst van God. Ze stellen de koning voor dat iedereen 30 dagen lang niets mag vragen aan enige god of mens dan alleen aan hem. Ze kennen Daniël voldoende om te weten dat hij het geen 30 dagen kan uithouden zonder tot zijn God te bidden. Eigenlijk is die termijn van 30 dagen een belediging. Want Daniël kan het nog geen dag uithouden zonder de Here aan te roepen in het gebed.
De rijksbestuurders en stadhouders dringen onstuimig bij de koning aan om die wet af te kondigen. Ze proberen die wet er hals over kop door te jagen zodat de koning er niet rustig een nachtje over kan slapen. Ze doen alsof ze zich intern er over beraden hebben met Daniël erbij. Alle rijksbestuurders en oversten en stadhouders hebben zich beraden. Daarnaast werken ze op het eergevoel van Darius. Een maand lang mag alleen aan hem wat gevraagd worden. Er staat een zware sanctie op. Overtreders moeten in de leeuwenkuil geworpen worden. Zo weten ze de wet er door te drukken zonder dat Daniël er iets van weet.

Daniëls volharding
Daniël verneemt pas hiervan, zo zegt vs. 11, als het bevelschrift geschreven is. Als de wet is uitgevaardigd en niet kan worden herroepen. Wat doet hij dan? Vraagt hij de koning om een gunst? Wilt u voor mij als één van uw hoogste ambtenaren een uitzondering maken? Gaat hij zijn gebedsruimte ombouwen zodat niemand het ziet als hij tot God bidt? Niets van dat alles. Hij doet juist wat bij de nieuwe wet verboden is. Bidden tot God. Hij klaagt niet over de problemen die zich voordoen. Hij legt het in het gebed bij de Here neer. Drie keer daags gaat Daniël naar zijn bidvertrek. Drie keer daags knielt hij voor het open venster dat uitziet op Jeruzalem. In die tijd had men nog geen glas. Voor de vensters waren gewoonlijk tralies aan gebracht als een soort bescherming. Maar Daniël heeft die tralies laten wegbreken. Hij heeft open vensters om uit te zien naar Jeruzalem de plaats waar God Zijn volk ontmoet. Hij aanbidt de Here die in genade naar Zijn volk omziet. Daniël loopt niet naïef in de val. Hij kan niet anders dan bidden omdat hij de Here lief heeft.
Ook bij ons zal de boze proberen om het gebed te verhinderen. Net als Daniël staat ons geen andere weg open om de aanval op het gebed te overwinnen dan door te bidden. Onze situatie is nog veel rijker dan die van Daniël, want we mogen weten van het werk van de Here Jezus Christus die de weg tot Gods troon geopend heeft.


Discussievragen:
1. God staat boven alle machthebbers op aarde. Zijn we ons dat voldoende bewust? Hoe zit het met het gebed voor allen die geroepen worden om te regeren?
2. Satan probeert Daniël als bidder uit te schakelen. Probeert hij dat ook bij ons? Wat wil 1 Petrus 5:8 en 9 ons wat dit betreft leren?
3. Daniël is oprecht en onkreukbaar. Hoe leren wij als gelovigen zo te leven dat dit ook van ons gezegd kan worden?
4. Op een hele listige manier probeert satan Daniëls gebedsleven lam te leggen. Welke listen gebruikt hij in onze tijd? Zijn wij voldoende alert op dit punt?
5. Daniëls eerste reactie op het bevelschrift van de koning is dat hij gaat bidden. Zou u dat ook gedaan hebben? Kunt u aangeven waarom het gebed voor u onmisbaar is?

M.J. Oosting
(ds. M.J. Oosting is predikant in Biezelinge)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Friday 5 March 2004

De Wekker | 16 Pagina's

Satans aanval op Daniëls gebed

Bekijk de hele uitgave van Friday 5 March 2004

De Wekker | 16 Pagina's

PDF Bekijken