Bekijk het origineel

Landelijk Comité ter voorbereiding van Ouderlingen- en Diakenenconferenties

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Landelijk Comité ter voorbereiding van Ouderlingen- en Diakenenconferenties

4 minuten leestijd

Wie ons jaarboek raadpleegt komt al snel tot de conclusie dat wij als kerken elkaar niet alleen formeel opzoeken via de classes en synodes, maar dat er ook een groot informeel circuit bestaat. Tal van bonden, werkgroepen en commissies geven blijk van onze kerkelijke meelevendheid.

Daaraan draagt ook het landelijk comité ter voorbereiding van Ouderlingen- en ambtsdragersconferenties zijn steentje bij. Een comité is – volgens Van Dale – een groep personen, aangewezen door een vergadering, belast met een speciale taak.

1942
De eerste vergadering, waaraan het comité zijn bestaansrecht ontleent, moet hebben plaatsgevonden in 1942, in de Tweede Wereldoorlog in Utrecht. Er was dat jaar een generale synode. Op de publieke tribune zaten enkele diakenen. Ze kwamen uit noord en zuid, oost en west. Men verwonderde zich over de contacten die ouderlingen uit den lande met elkaar hadden. Immers, in die tijd bestond een synode enkel en alleen uit predikanten en ouderlingen. Diakenen hoorden daar niet bij, zo vond men. De daar aanwezige diakenen hebben toen het initiatief genomen tot het uitschrijven van een landelijke diaconale bijeenkomst. Ontmoeting, weet hebben van elkaars moeiten en zorgen in het diaconaat waren de drijfveren van deze bijeenkomst. De initiatiefnemers werden door de vergadering in een comité benoemd, met de opdracht om tweemaal per jaar een conferentie voor diakenen uit te schrijven. De broeders van dit eerste uur waren: G. Landheer, K. Geleijnse, J.H. Duijker, M.D. Stafleu en C. Drieënhuizen.
Ook ontstond al snel de behoefte aan een eigen landelijk diaconaal orgaan. In 1950 verscheen voor het eerst “Diaconaal Contact”, een tweemaandelijkse uitgave. Voor de redactie van dit blad werd gezocht naar een groep van predikanten en hoogleraren die deze taak van het comité wilde overnemen. Met name ds. G. Bilkes heeft in die begintijd zeer veel werk verzet.

1961
Een belangrijke verandering vond plaats in 1961. De generale synode bepaalde dat er voortaan in classes en synodes ook, zij het in beperkte mate, plaats was voor diakenen. Daarmee werd enerzijds de bestaansgrond van de landelijke diakenenconferenties weggenomen, maar anderzijds klonk de roep om door te gaan steeds luider. De ouderlingen uit den lande kwamen ook graag naar deze conferenties en spoedig werd het verzoek ter tafel gelegd te komen tot een verbreding: namelijk tot ambtsdragersconferenties. De diakenen gaven hun verworvenheden niet zomaar prijs en er werd besloten de voorjaarsconferentie het accent te geven van ambtelijke arbeid in het pastoraat en de najaarsconferentie nog als diakenenconferentie te beschouwen. Sindsdien bestaat het comité uit zes leden, waarbij ervoor wordt gezorgd dat alle vier particuliere synoden vertegenwoordigd zijn; vanaf dat moment is er steeds gezocht naar een evenwichtige verdeling van pastorale en diaconale onderwerpen.
Ook in dat jaar 1961 hield “Diaconaal Contact” op te bestaan en ging verder als “Ambtelijk Contact”. Onze maandelijkse periodiek bestaat nu 45 jaar en wordt gelezen door zo’n 2500 ambtsdragers.

Dat het comité zijn bestaansrecht heeft bewezen, is in het verleden diverse malen aangetoond. Onze kerken kennen het regulier overleg d.m.v. classes en synodes. Daarnaast is het goed dat er ook informeel contacten worden onderhouden, waar men vrijuit zijn mening kwijt kan. Tijdens conferenties hebben de afgevaardigden het recht van interruptie, mits er op gepaste wijze gebruik van wordt gemaakt. En dat gebeurt ook. Veel onderwerpen en problemen, waar de broeders uit den lande mee zitten, zijn op de conferenties aan de orde gekomen. In tijden vol zorgen en moeiten was het comité altijd dat platform waar het gesprek niet stagneerde en waar vooruitgang werd geboekt.

Het comité neemt regelmatig het initiatief tot uitgeven van handboeken. Kent u ze? “Uit Liefde tot Christus”, “Verricht uw dienst tenvolle” en “Zichtbare liefde van Christus” moeten de ambtsdragers niet onbekend voorkomen.
Momenteel wordt erover gedacht de heruitgave van een diaconaal handboek te stimuleren. Ook op internet kunt u ons vinden: een selectie van artikelen uit Ambtelijk Contact vindt u op www.ambtelijkcontact.cgk.nl. In de tijd van de brs. D. Koole, H. van der Laan, J.C. van Beveren, J. Terwel en A. Pothof werd vergaderd in Amersfoort. De kerkzaal was vol, 400 á 500 bezoekers waren geen uitzondering. Sinds enkele jaren is het aantal conferenties teruggebracht van twee naar één. Er wordt nu vergaderd in Nijkerk. Hoewel sommigen een conferentie op zaterdag uit de tijd vinden, constateren we dat steeds meer jongere ambtsdragers de weg naar de conferenties weten te vinden. Dit geeft het comité, onder Gods zegen, moed voor de toekomst.

(Br. Bas van den Boom is lid en penningmeester van het Landelijk Comité.)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 november 2007

De Wekker | 16 Pagina's

Landelijk Comité ter voorbereiding van Ouderlingen- en Diakenenconferenties

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 november 2007

De Wekker | 16 Pagina's

PDF Bekijken