Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Profetisch spreken van de kerk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Profetisch spreken van de kerk

7 minuten leestijd

De kerk van Jezus heeft een profetische taak. Van haar gaat het Evangelie van verlossing uit. De schrijvers uit het eerste begin van De Wekker hadden zich een “profetische rol” ten doel gesteld. En die doelstelling is altijd gebleven. Maar kan de kerk wel een profetisch getuigenis geven? Is de toestand in de wereld niet te gecompliceerd om duidelijke uitspraken te doen?

Welke moeilijkheden er ook zijn, de kerk is naar haar wezen een profeterende kerk. Elke dag gaat er van de kerk van Christus een profetisch geluid uit. De vraag is niet of de christenen moeten profeteren. De zaak is dat ze Christus belijden. Wie Christus belijdt, is een profeet te noemen. En de verkondiging van Gods Woord is per definitie ook profetisch spreken.

Inhoud
Maar wat is de kerninhoud van profeteren? Het is in één Naam samen te vatten: Christus! Jezus Christus, de Here. Een belangrijke tekst is in dit verband Openbaring 19: 10: “Want het getuigenis van Jezus is de Geest van de profetie”. Hoe we deze tekst ook precies uitleggen, duidelijk is dat het in het profetisch spreken van de Schrift gaat om het getuigen van de Christus. En dan omvat het spreken van de Geest van de profetie de werkelijkheid in al zijn gevarieerdheid. Het profetisch spreken belicht alles vanuit de werken van God in schepping, verlossing en dankbaarheid. De werkelijkheid is van Christus! (Colossenzen 2: 17). We gaan alles wat is en alles wat gebeurt, bezien vanuit wat de Geest van de profetie getuigt van de Christus. Dit zijn hoge uitspraken, die niet zo maar om te zetten zijn in allerlei gezaghebbende uitspraken over praktische zaken. Laat de kerk een profetisch getuigenis horen over een bepaald onderwerp, dan moet die uitspraak voor iedereen gezaghebbend zijn, ook dan wanneer mensen dit geluid verwerpen.
Profeteren is getuigen van de woorden van God, Jezus Christus centraal stellen en de betekenis ervan voor heel de wereld aangeven. Daar hoort ook de toepassing van het Woord bij op de situatie van de tijd. Maar juist hier liggen moeilijke vragen. Heeft het profetisch spreken ook zijn grenzen? En nog een belangrijke vraag: wat verstaan we in dit verband onder de kerk?

Grenzen
Profetisch spreken gaat dus in op de gebeurtenissen van de eigen tijd. In het Oude Testament lag dat anders dan voor ons nu in de tijd van het Nieuwe Testament. In het Oude Testament konden de profeten heel concreet spreken over ontwikkelingen in hun tijd. Ze kregen de woorden die ze het volk moesten voorhouden van de Heere Zelf. De Geest van de profetie deed hen spreken. En hun spreken sloeg allereerst op wat er in eigen tijd gebeurde. Tegelijk bevatten hun uitspraken diepere lagen en dimensies. Zelfs in die mate, dat de profeten verwonderd waren over wat ze te horen en te spreken kregen. Ze hebben zelf onderzocht op welke tijd de Geest van Christus in hen doelde. Ze hebben begrepen dat hun profetisch spreken doelde op de zaligheid in Christus. Ze hebben niet helder gezien op welke tijd dat allemaal betrekking had (zie 1 Petrus 1: 10-12).

In de kerk van het Nieuwe Testament is de Geest van de profetie uitgestort. Hij is de Geest van de Vader en de Zoon. De Geest is allereerst de toepasser van de zaligheid in Christus. Hij geeft aan christenen ook toepassingen van het heil in Christus op het persoonlijke vlak. Hij getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn (Romeinen 8: 16). Maar de toepassingen van het heil door de Geest in de leiding van de kinderen van God is nog wat anders dan het profetisch spreken van de kerk in haar geheel.

Het blijft een lastige vraag wat we in dit verband onder de kerk moeten verstaan. Misschien vind u dit een vreemde zaak. Het is toch duidelijk wat de kerk is. Zij is om een korte omschrijving te geven het volk van God, het lichaam van Christus en de tempel van de Heilige Geest. Zij is de vergadering van alle gelovigen in Christus. Maar hoe komt die kerk tot concrete gestalte? In de plaatselijke gemeenten, die zich al of niet in (landelijke) verbanden organiseren. Als een plaatselijke kerk een uitspraak doet over een bepaald onderwerp dan kan het niet zo zijn dat een andere kerk die tegenspreekt. We moeten dus heel goed weten waarover we iets willen zeggen als we een voor allen geldende uitspraak doen. Het moet gaan om een uitspraak die tot voor de troon van God stand kan houden. En de kerkelijke verdeeldheid is een ernstige rem op een duidelijk spreken van de kerken. In dit opzicht getuigt de Geest van de profetie tegen ons.

Voor gezaghebbend spreken is het nodig om het Woord van God te verstaan met het oog op de tijden. Daarvoor is doorgaand luisteren naar wat de Schriften zeggen een eerste voorwaarde. Een profeet moet voor het Woord worden ingewonnen. Hij of zij moeten geheel aan de kant van het Woord komen te staan. Dat geldt ook wanneer het Woord tegen de heersende meningen ingaat. Het Woord staat altijd haaks op de cultuur van de wereld. Het Woord gaat dwars door een mens heen. Het Woord van God is levend en krachtig. Het is scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Het dringt zo diep door in een mens dat diens overleggingen en gedachten geschift en gescheiden worden. Wat in het hart plaatsvindt wordt bepaald en gevuld door het profetische Woord (Hebreeën 4: 12). Want alleen dat profetisch Woord is vast en zeker. En dat Woord is ons geschonken.
Al zijn er dus grenzen aan het profetisch spreken van de kerk vanwege het feit dat de concrete toepassingen niet altijd duidelijk zijn en de kerk zich niet over alles in de politiek en maatschappij hoeft uit te spreken, het neemt niet weg dat de profetische roeping van de kerk en van de christen gegeven is met het belijden van de Here der heren en de Koning van alle koningen, de Here Jezus Christus. Aan Hem is immers alle macht gegeven in hemel en op aarde.

Enkele toepassingen
De kerk mag de overheid wijzen op het Bijbelse uitgangspunt dat de overheid een dienares van God is en wel op haar eigen terrein. De regering dient het welzijn van de kerk te beschermen. De kerk doet geen politieke uitspraken, tenzij de tijden er dringend om vragen. In de jaren dertig van de vorige eeuw heeft een klein deel van de kerk in Duitsland profetisch gesproken tegen het demonische karakter van het opkomende rijk van Hitler.

Ook vandaag moet macht, die mensen bedreigt en het leven onmogelijk maakt, in het licht van het veroordelende Woord worden geplaatst. De overheid heeft recht en gerechtigheid te bevorderen. Zij mag niet enkel de kant van de rijkeren en sterken te kiezen. Het profetisch spreken botst op een liberale democratie.

Ook is het een profetische roeping van de kerk om de geesten van de tijd te ontmaskeren en te onderscheiden. Die geesten moeten ook concreet benoemd worden en de middelen dienen te worden aangereikt hoe die geesten te weerleggen. Er is veel valse profetie in de wereld.

Die is overal waar de levende God er buiten wordt gelaten. Er bestaat Bijbels gesproken geen neutraal terrein. Het is of voor of tegen. Of voor Jezus Christus of tegen Hem. Daarom zal het profetisch getuigenis ook altijd weerstand oproepen. Ook de andere “godsdiensten” in de wereld worden door het profetisch getuigenis doorlicht. Er is immers aan de mensen maar één Naam gegeven door Wie we zalig moeten worden. Dat exclusieve van het Evangelie van de Christus dreigen we kwijt te raken. De tijdgeest van heden is er een die alles relativeert. Ieder moet het voor zichzelf maar uitzoeken. Zoals ik het zie en aanvoel en waar ik mij goed bij voel, dat is mijn waarheid.
Kortom, De Wekker heeft ook voor vandaag een profetische doelstelling!

J. Jonkman
Ds. J. Jonkman is emerituspredikant en woont in Zeewolde.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Friday 8 January 2016

De Wekker | 28 Pagina's

Profetisch spreken van de kerk

Bekijk de hele uitgave van Friday 8 January 2016

De Wekker | 28 Pagina's

PDF Bekijken