Bekijk het origineel

Synodebesluit

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Synodebesluit

2 minuten leestijd

De generale synode van 2013 deed inzake homoseksualiteit en homoseksuele relaties de volgende uitspraak:
1. de generale synode erkent dat in de Christelijke Gereformeerde Kerken in het verleden in het algemeen te weinig specifieke aandacht is geweest voor een pastoraal spreken en handelen inzake homoseksualiteit en homoseksuele relaties;
2. gemeenteleden met een homoseksuele gerichtheid hebben binnen de gemeente van Christus dezelfde positie als andere leden van de gemeente. Hun gerichtheid doet daaraan niets af. Zij zijn volwaardig en gelijkwaardig lid van de gemeente, delen in de onderlinge zorg en worden met hun eigen gaven ingeschakeld tot opbouw van het geheel;
3. seksuele omgang tussen mensen van gelijk geslacht en relaties waarin die omgang gestalte krijgt, zijn niet in overeenstemming met het Woord van God en moeten derhalve zonde worden genoemd. Hierbij heeft de kerk in haar pastorale verantwoordelijkheid de weg van kerkelijke vermaning te gaan in overeenstemming met Schrift, belijdenis en kerkorde;
4. de hantering van dit Bijbelse spreken ten aanzien van homoseksualiteit en homoseksuele relaties in prediking, catechese en pastoraat dient in de gezindheid van Christus te geschieden.

Tegen dit besluit werden vijftien revisieverzoeken ingediend. De generale synode van 2016/2017 heeft besloten niet over te gaan tot revisie van de kerkelijke uitspraak.

Voor het rapport van de generale synode van 2013 (visiedocument en pastorale handreiking), de revisieverzoeken en de behandeling daarvan, zie www.cgk.nl/project/besluiten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 april 2017

De Wekker | 24 Pagina's

Synodebesluit

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 april 2017

De Wekker | 24 Pagina's

PDF Bekijken