Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Iets over de oosters-orthodoxe kerken (1)

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Iets over de oosters-orthodoxe kerken (1)

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Sedert de toetreding van verschillende Oosters-Orthodoxe Kerken tot de Oecumenische Beweging, zijn deze kerken wat meer in de belangstelling gekomen. In de Wereldraad van Kerken laten ze merken dat ze er zijn. De Roomse Kerk heeft opnieuw het oog op deze kerkengroepen gericht en zou niets liever zien dan een spoedige hereniging. Van Protestantse zijde blijkt dikwijls een grote waardering voor de „waardevolle tradities" die in de Oosterse Kerken aanwezig worden geacht. Toch genieten deze groepen, die o.a. in de Oost-Europese landen sterk vertegenwoordigd zijn, in het algemeen weinig bekendheid in het westen. Ook in ons land is men er niet mee op de hoogte. Toch moeten wij er zo langzamerhand op ingesteld raken, dat we tegenwoordig met heel de wereld te maken hebben. Wij leven in een tijd waarin heel de mensheid bezig is zich gemeenschappelijk te organiseren en in dat volkerengeheel zijn ook de kerken niet meer geïsoleerd in hun afgesloten ruimten, maar zoeken eveneens naar een samenbundeling van krachten.
Hoe wij daar nu ook over denken, wij zullen er onze ogen niet voor mogen sluiten. Ja, ook afgedacht van de beweging die in onze tijd ook de kerken naar elkaar toe drijft, zal een christen iemand moeten zijn met een wereldwijde blik. Wij belijden „met de Kerk van alle eeuwen" ons geloof aan de ene, heilige, algemene christelijke Kerk. Dit wordt nog nader uitgewerkt in onze Heidelbergse Catechismus, als die in Zondag 21 zegt dat de Zone Gods Zich Zijn uitverkoren gemeente vergadert uit het ganse menselijke geslacht. Als wij dit waarlijk met een levend geloof belijden, dan zullen wij belangstelling hebben voor het werk van Christus ook in andere landen en dan zullen wij ook kerkelijk graag eens over de grenzen kijken. Dan willen we graag weten, hoe het staat met „het heilig volk dat op deez' aarde leeft" (psalm 16:2, berijmd). Een christen loopt immers warm voor de gemeenschap der heiligen? En zelfs als onze verwachtingen misschien niet al te hoog gespannen zijn, als het gaat over de grote kerkengroepen, die in de wereld bekendheid genieten, toch zullen wij er graag wat meer van willen weten.
Wie alleen maar denkt en oordeelt vanuit de Nederlandse kerkelijke verhoudingen, krijgt beslist geen zuiver beeld van de kerkelijke wereldsituatie. Dat geldt reeds van de kerken die tot het Protestantisme behoren. We denken misschien dat de „Gereformeerde" kerken, dus de groepen die uit de Calvinistische Reformatie zijn voortgekomen, het grootst zijn omdat het Protestantisme in ons land het stempel van Calvijn draagt. Maar zo is het, althans wat de getalsterkte betreft, beslist niet. In wereldverband gezien, zijn de Lutherse kerken veel en veel talrijker. Baptisten mogen ten onzent een kleine minderheid vormen, in een land als Amerika tellen ze miljoenen leden. Van de Roomse Kerk weten we uiteraard het een en ander, omdat ze in Nederland maar liefst 40 % van de bevolking omvat, maar met de Oosterse of Orthodoxe Kerken zijn de meeste mensen geheel onbekend. Toch zijn ook dit zeer grote en sterke delen van het christendom en in verschillende landen omvatten ze het overgrote deel van de bevolking.
Bovendien hebben de „Orthodoxen" thans een sterke vertegenwoordiging in de Wereldraad van Kerken. Met hun tientallen miljoenen leden laten zij, wat getalsterkte betreft, de Protestantse groeperingen achter zich. Het spreekt vanzelf, dat zij daarom ook hun invloed willen laten gelden. Hier komt dan nog bij, dat een groot deel van deze kerken is gevestigd in de landen achter het ijzeren gordijn en, willens of onwetens, de zaak van de communistische heersers moet dienen.
Al met al is er dus reden genoeg om deze Orthodoxie wat nader te onderzoeken.

BI.(Bloemendaal) J.C. M.

Dit artikel werd u aangeboden door: De Wekker

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 april 1963

De Wekker | 8 Pagina's

Iets over de oosters-orthodoxe kerken (1)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 april 1963

De Wekker | 8 Pagina's